AkkerbouwVideo

Met sensoren, drone en satelliet naar 75 ton aardappelen

Jacob van den Borne verzamelt een berg data over zijn percelen en gewassen. Hij koppelt die aan veldmetingen om zijn gewassen gericht te sturen en zo een topopbrengst en best mogelijke kwaliteit te halen. Van den Borne is spreker op het evenement Grond om te Boeren.

Beheer
WP Admin