AlgemeenNieuws

Mestverwerking komt nog niet op gang

Doetinchem – Een kwart van de veehouders die dit jaar mest moeten verwerken, heeft tot nu een mestverwerkingscontract afgesloten. Zij voldoen daarmee aan de mestverwerkingsplicht. Het overige deel van de veehouders heeft nog niets geregeld. Dat blijkt uit navraag bij diverse marktpartijen.

In 2014 moeten 18.000 veehouders voor het eerst aan de slag met mestverwerking. Dat schrijft de nieuwe mestwet voor. “Er zijn heel weinig veehouders die echt iets geregeld hebben. De meeste veehouders nemen een afwachtende houding aan”, zegt DLV-adviseur Kees van Ham. Ben Rooijackers van mestafzetcoöperatie Mestac beaamt: “Veehouders voelen nog niet de noodzaak om met mestverwerking aan de slag te gaan.” Vooral varkenshouders zouden nog nauwelijks werk hebben gemaakt van mestverwerking.

Het gros van de contracten is afgesloten met ondernemers met een vergister of met ondernemers die de mest bewerken (scheiden en hygiëniseren van de dikke fractie). Deze vergisters en bewerkers exporteren het mestproduct of hebben op hun beurt een contract afgesloten met een exporteur. Dit zijn veelal kortlopende contracten, geldig voor een jaar.

Rundveehouders die mestverwerkingsplichtig zijn, maken het meest gebruik van een vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO). Dit betekent dat een veehouder zijn mestverwerkingsplicht overdraagt aan een andere veehouder die meer verwerkt dan nodig is om aan de mestverwerkingsplicht te voldoen. De prijs van een VVO per kuub drijfmest is momenteel €1,25 tot €4 per kilo fosfaat.

Het aantal veehouders dat rechtstreeks een contract heeft afgesloten met een mestverwerker is klein. Theo Willems van VP Systems schat dit percentage op ‘enkele procenten’. “Dit zijn veelal meerjarige contracten en boeren zijn nog huiverig om zich voor een langere periode dan een jaar vast te leggen.” De prijs van een mestverwerkingscontract (MVO) is ongeveer €18 per kuub mest op basis van vijf kilo fosfaat per kuub, af boerderij en zonder inleggeld of extra kosten.

Om te voorkomen dat het mestoverschot in de landbouw terechtkomt en voor milieuproblemen zorgt, is op 1 januari dit jaar de mestverwerkingsplicht ingevoerd. Deze moet ervoor zorgen dat mest uit de Nederlandse landbouw verdwijnt. De overheid heeft vastgesteld dat 17 miljoen kilogram fosfaat dit jaar buiten de Nederlandse landbouw moet worden afgezet.

Beheer
WP Admin