Premium
Bemesten op maat met drijfmest kan alleen met homogene mest en een vooraf bekende samenstelling. Een eigen mestsilo maakt dat mogelijk. Het vullen, voorafgaand aan het uitrijseizoen, kan nog een mooi zakcentje opleveren. - Foto: Koos Groenewold AkkerbouwAchtergrond

Mestproducten niet afgestemd op vraag

Reacties

  1. Het moment dat er een tekort komt aan goede mest met goede gehalten is dichterbij dan iedereen denkt. En waarom word er nu net gedaan alsof er nu nog niet op maat word bemest?

  2. Vanuit de akkerbouw gezien is mestverwerking zó onzinnig: er wordt van een gewenst product via een grote omweg en onder input van energie en CO2 uitstoot een product gemaakt dat minder goed op de gewassen past. Immers wanneer in maart bemest wordt met gewone mest dan komen de nutriënten in de loop van het groeiseizoen vrij – mooi gelijk op met de gewasgroei. Een dunne fractie werkt veel te snel en is in het slechtste geval in een nat voorjaar al uitgespoeld voordat de gewassen het nodig hebben.
    En het ‘mest op maat’ verhaal is pure marketing en slaat nergens op. Mest uit het dier is al mest op maat. In een (eigen) mestsilo kan voor het seizoen de gewenste samenstelling al gemaakt worden uit een mix van varkens- en rundveemest en evt aangevuld met een beperkte hoeveelheid verwerkte producten.

  3. Het is allemaal leuk en aardig iedereen preekt voor eigen parochie . Het hele mest probleem is eigenlijk een distributie probleem . Hoe je het wend of keert mest moet op transport die niet op eigenbedrijf of in de buurt gebruikt wordt . Dit is al een koste post die niets aan de waarde van de mest toevoegt . Dus deze kostenpost moet zo laag mogelijk zijn of worden . Dan het geld bij bij de afnemer is weer concurrentie voor de verwerkers . Zolang dat dit goedkoper is als afzet bij mestverwerker zal dit blijven . Akker bouwer met opslag kan zelf al wat invloed uitoefen op de kwaliteit en weet de gehaltes voor het uitrijden. In mijn ogen moet mestverwerking of scheiding op de boerderij al beginnen . Zodat er minder met water wordt gesjouwd en de grootste hoop meteen naar laatste adres de gebruiker kan . Kosten moet flink omlaag . Wil afzet betaalbaar worden en blijven . Elke schakel kost geld . En dan is de vraag voegen zij die waarde plus wat extra toe aan de mest of pikken ze een graantje mee . En ik vraag mij af of alle mest te verwerken in de kringloop gedachte past .

  4. De akkerbouwer die dierlijke mest als meststof gebruikt zal voor de toekomst een eigen mestopslagvoorziening moeten hebben en een goede mestdistributeur in de arm nemen zodat hij de mest (op maat) die hij wil gebruiken voor zijn gewassen ter beschikking heeft op de momenten dat er aangewend moet worden, hierbij is van het grootste belang de hoeveelheden (gehalten) N -P en K die in zijn voorraad aanwezig zijn .Vooral de werking coëfficiënt van de stikstof is essentieel bv. verwerkte mest heeft een veel hogere benutting wat belangrijk is in bv. tarwe. Daarbij doe ik de opmerking dat de intermediaire transporteur die ook mestverwerking in hun bedrijf bedrijven de beste mest (op maat) kunnen leveren.

  5. Je kunt wel weer zien dat bij BO akkerbouw ambtenaren werken, mest op maat geleverd door de veehouder wordt hem niet, liever mix ik dat zelf zoals ik het hebben wil, immers elke boer bemest anders. Daarnaast stelt BO dat er meer betaald moet worden voor mest, jarenlang heeft de veehouderij goedkoop voer kunnen kopen van de akkerbouwer, zelfs onder kostprijs, toen hoorde je de BO akkerbouw ook niet…

  6. Dunne fractie is een mooie meststof voor grasland hoor ik iedereen zeggen, echter er is geen een gewas wat een zo’n hoge fosfaatbehoefte heeft als grasland. Ik zie persoonlijk geen heil in mestscheiden.

  7. als je de visie van, onze clown frans timmermans volgd. ( het europees kopstuk). dan gaat de geschiedenis zich herhalen. ( geen kunstmest, geen import veevoer). dat betekend dat er aanzienlijk meer voor meststoffen,(mest) moet worden betaald. mogelijk gaan we weer de heide afplaggen???

Beheer
WP Admin