De proefvelddemo in Wingene, West Vlaanderen, trok veel belangstellenden. - Foto: Kees van Dooren VarkensOpinie

‘Mestbewerking omdat het kan, niet omdat het moet’

Mest bewerken is goed, zo lang het financieel en milieutechnisch voordelen biedt.

De ontwikkelingen op het gebied van bewerking van varkensmest gaan snel. De kennis over de bemestingswaarde van de eindproducten neemt ook toe. Uit Vlaams onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat varkensmest of herwonnen producten uit varkensmest vergelijkbare opbrengsten geven in de aardappelteelt dan kunstmest. Dit beeld komt naadloos overeen met eerder onderzoek door Wageningen UR. In het bijzonder voor de aardappelteelt geldt dat onbewerkte, kwalitatief goede varkensmest leidt tot prima opbrengsten.

Grens is variabel

Mest volledig ontleden voor het halen van topopbrengsten en minimalisering van de emissies is dus niet altijd nodig. En als dit alleen maar kosten toevoegt, zonder dat het milieu daar bij gebaat is, heeft dat geen zin. Niettemin zal mestbewerking een steeds grotere rol krijgen op termijn. De provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld wil het gebruik van kunstmest verminderen ten gunste van bewerkte, dierlijke mest. Voor drijfmest valt het doek, schrijft de provincie. Met bewerkte mest is beter mogelijk om kringlopen te sluiten dan met drijfmest en wordt de overlast verminderd, is de uitleg. Deze redenering snijdt zeker hout.

Kosten verlagen

De uitdaging is dan mest zo danig te behandelen dat dit waarde toevoegt en het milieu erbij gebaat is. Dan wordt het ook interessant voor de veehouder. Opgezadeld worden met een luchtwasser die alleen maar geld kost, stimuleert niet. Dan neemt het risico toe dat de luchtwasser onvoldoende aandacht krijgt en het beoogde rendement niet wordt gehaald.

Het kan gelukkig ook anders. Dagontmesting en vergisting van drijfmest zijn technieken die kansen bieden om technisch beter te draaien in de stal, de kostprijs te verlagen en uiteindelijk mooie mestproducten te produceren. Het digestaat is een homogeen product dat zich erg goed leent voor verdere bewerking. Als deze ontwikkeling wettelijk meer wordt gefaciliteerd is het mogelijk om grote stappen te zetten op het gebied van kringlooplandbouw. Het kan zomaar zijn dat de stikstofcrisis dit proces versnelt.


Nieuwsbrief varkenshouderij

Schrijf je in voor deze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ontwikkelingen binnen de varkenshouderij.

  • Datumnotatie:MM slash DD slash JJJJ
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Beheer
WP Admin