Familie Janssen met op de achtergrond de mono-mestvergister. V.l.n.r. Silvana (30), Thijs (35), Guus (0), Luuk (38), Foke (38), Imke (3), Benthe (5), Maud (6), Huub (2) en Madée (2). - Foto's: Mark Pasveer BoerenlevenErvaring

Melkveehouders Luuk en Thijs Janssen zetten koeienmest om in energie

De broers Luuk en Thijs Janssen namen vorig jaar een mono-mestvergister in gebruik. Ze zetten koeienmest om in energie en voorzien zo 220 huishoudens van groene stroom.

Een andere sector, verbreden, stoppen of juist uitbreiden, maar ook de start van het nieuwe oogstseizoen. Er zijn veel manieren om een nieuwe start te maken.

Halverwege de jaren ’90 laten melkveehouders Harry en Corry Janssen hun vertrouwde Betuwe achter zich om een nieuwe start te maken in het Friese Siegerswoude. Ze kopen er een bedrijf met toekomstperspectief, om hun zoons Luuk en Thijs de kans te bieden later ook boer te worden.

De beide bedrijfsopvolgers grijpen die mogelijkheid met beide handen aan. Terwijl vader Harry een stapje opzij zet, geven beide broers nu alweer enkele jaren leiding aan een indrukwekkend familiebedrijf. Het meerjarige overnametraject nadert zijn voltooiing en bevindt zich in de afrondende fase. “Ik ben trots op ze”, zegt Harry Janssen, terwijl hij toekijkt hoe Luuk en Thijs samen met hun vrouwen Foke en Silvana en de kinderen poseren voor de foto.

Tekst gaat door onder foto

Het bedrijf vanuit de lucht gezien met onderin de mestvergister.
Het bedrijf vanuit de lucht gezien met onderin de mestvergister.

Unieke stal met licht en lucht

In 2016 bouwen de broers een nieuwe stal over de bestaande ligboxenstal. Dat resulteert in een bijzonder, vierkant bouwwerk van 90 bij 90 meter. Het is een unieke stal, die zijn gelijke niet kent. Lucht en licht zijn belangrijke uitgangspunten bij de stalbouw. Met een goothoogte van liefst 9 meter en een serredak van 35 bij 35 meter komt dat ruimschoots terug in het ontwerp.

De wachtruimte bevindt zich in het midden van de stal, zodat de looplijnen richting de 52-stands buitenmelker niet te lang zijn. “We hebben deze stal in grote lijnen zelf uitgedacht”, zo vertelt Luuk Janssen, die er samen met zijn broer Thijs in slaagt om 200 koeien per uur te melken.

In het nieuwe staldeel lopen de koeien op een dichte vloer, met afstortkelder. Ten tijde van de stalbouw weten de broers al dat ze later op een of ander manier de mest tot waarde willen brengen. Dagverse mest is daarvoor een belangrijke voorwaarde. “Maar we wisten toen nog niet wat er precies mogelijk was”, zegt Thijs Janssen.

Tekst gaat door onder foto

Het familiebedrijf telt 450 melk- en kalfkoeien en 220 stuks jongvee.
Het familiebedrijf telt 450 melk- en kalfkoeien en 220 stuks jongvee.

Mono-mestvergisting

Een kleine 5 jaar na de stalbouw achten de melkveehouders de tijd er rijp voor om na de eerdere aanmelding bij Jumpstart ook daadwerkelijk over te gaan op mono-mestvergisting. In 2021 nemen ze een installatie van fabrikant Biolectric in gebruik. Die is uitgerust met een warmtekrachtkoppeling (WKK), waarmee het opgewekte biogas wordt omgezet in groene stroom. De broers kunnen op jaarbasis 450.000 kilowattuur aan groene stroom produceren, goed voor 220 huishoudens. “Onze bedrijfssituatie – met dagverse mest van 280 koeien – leent zich het beste voor productie van groene stroom. Voor de productie van groen gas hadden we mest moeten aanvoeren. Dat wilden we niet”, zegt Luuk Janssen.

Tekst gaat door onder foto

De bedrijfssituatie – met dagverse mest van 280 koeien – leent zich het beste voor productie van groene stroom.
De bedrijfssituatie – met dagverse mest van 280 koeien – leent zich het beste voor productie van groene stroom.

Vergoeding mest afhankelijk van rendement installatie

De melkveehouders kiezen voor een samenwerkingsconstructie met de fabrikant, waarbij Biolectric € 400.000 investeert in de installatie en ten minste 5 jaar eigenaar blijft. De opbrengst van de geleverde groene stroom is gedurende deze periode voor Biolectric. De totale looptijd van de SDE-subsidie is 12 jaar.

De melkveehouders beuren een gestaffelde prijs voor de geleverde mest en ontvangen een vergoeding voor de Garantie van Oorsprong (GvO’s) van de duurzame energie en een CO2-toeslag. De vergoeding voor de geleverde mest hangt af van het rendement van de installatie en maakt dat Biolectric en de gebroeders Janssen een gezamenlijk belang hebben om de installatie zo goed mogelijk te laten draaien. “Dit is een mooie constructie, met een risico dat te overzien is. Na 5 jaar hebben we ieder jaar de mogelijkheid om de installatie over te nemen”, vertelt Luuk Janssen, die verwacht dat dit op termijn rond te rekenen is. “De mono-mestvergister draait technisch goed. Dat geeft een goed gevoel. We hebben er vrijwel geen omkijken naar”, zegt Thijs Janssen.

Tekst gaat door onder foto

Het bedrijf kan op jaarbasis 450.000 kilowattuur aan groene stroom produceren, goed voor 220 huishoudens.
Het bedrijf kan op jaarbasis 450.000 kilowattuur aan groene stroom produceren, goed voor 220 huishoudens.

De warmte die vrijkomt bij de mono-mestvergisting wordt gebruikt om gras te drogen en de bedrijfsgebouwen en twee woonhuizen te verwarmen. “We gaan van het gas af en besparen daarmee € 10.000 per jaar”, aldus Thijs Janssen. De melkveehouders denken er ook aan te investeren in een stikstofstripper, om de warmte nog efficiënter her te gebruiken en de kunstmestgift te reduceren.

Tekst gaat door onder foto

De installatie is uitgerust met een warmtekrachtkoppeling (WKK), waarmee het opgewekte biogas wordt omgezet in groene stroom.
De installatie is uitgerust met een warmtekrachtkoppeling (WKK), waarmee het opgewekte biogas wordt omgezet in groene stroom.

“We zijn blij dat deze installatie er nu staat. Vanuit hier kunnen we verder kijken wat er mogelijk is”, aldus Luuk Janssen, die net als Thijs overtuigd is van de voordelen van mono-mestvergisting. De broers sorteren als energieproducent voor op de toekomst, net zoals hun ouders Harry en Corry dat ooit deden toen ze de Betuwe verruilden voor Friesland.

Beheer
WP Admin