Lokale misoogsten worden gewoon - Foto: Jan Willem Schouten AkkerbouwOpinie

‘Lokale misoogsten worden gewoon’

Klimaatverandering vergt een andere aanpak bij lokale natuurrampen, zo blijkt na de zware buien.

Een opeenvolging van wolkbreuken, zoals in het zuidoosten van ons land, komt één keer in de paar 100 jaar voor. Honderden boeren en tuinders zitten nu door overmacht in de knel. Dus vinden boeren en organisaties dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) van toepassing is.

Maar staatssecretaris Martijn van Dam wees de WTS resoluut af. “Dan moet half Nederland onderlopen door dijkdoorbraken”, stelde hij. Ofwel, we moeten maar wennen aan lokale watersnoden, waarvoor boeren geen beroep meer kunnen doen op de overheid.

Brede weersverzekeringen voldoen niet

Dat de overheid de lat hoger legt voor financiële compensatie bij weersrampen is begrijpelijk. Vergeleken met een eeuw geleden komen zware plensbuien nu 3 keer zo vaak voor, aldus het KNMI. Maar wie moeten er dan opdraaien op voor de gevolgschade? Moeten we het accepteren als lokaal een hele bedrijfstak gedecimeerd dreigt te worden? Zoveel is zeker: het huidige systeem van brede weersverzekeringen voldoet niet. De voorwaarden moeten bijvoorbeeld meer aansluiten bij de praktijk. En het gaat bij dergelijke rampen over meer dan alleen individueel ondernemersrisico.

Mededogen bijvoorbeeld, voor schrijnende gevallen die net buiten de polisvoorwaarden vallen. Uiteraard blijft een lastige vraag hoe dan om te gaan met boeren die bewust risico hebben genomen en zich niet hebben verzekerd tegen een risico, waarvan iedereen weet dat het steeds groter wordt.

Nieuwe, integrale aanpak lokale weersramp nodig

Er moet een nieuwe, integrale aanpak komen voor lokale weersrampen van overheid, organisaties, verzekeraars en banken, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en kent. En niet naar elkaar gaat wijzen, zoals nu het geval is. Zo zullen overheid en waterschappen allereerst de afwateringen beter noodweerbestendig moeten maken. Ecologische overwegingen mogen dan niet zwaarder wegen dan het belang van een goede afwatering van landbouwpercelen. In de uitzonderlijke situatie waarin dat wel geldt: compenseren! Maar los van de rol van de overheid: ook boeren moeten leren leven met het nieuwe klimaat, en de daarbij behorende risico’s. Dat doet een nieuw beroep op ondernemerschap.

Lees de laatste berichten over wateroverlast

Beheer
WP Admin