Foto: Marcel van Hoorn AlgemeenNieuws

Limburg versterkt agrofoodsector

De provincie Limburg wil de agrofoodsector versterken. Gedeputeerde Staten hebben de agro- en foodsector toegevoegd aan het Limburgs Innovatie en Ontwikkelings Fonds (LIOF).

Het LIOF richtte zich al op versterking van de maakindustrie en de logistieke sectoren in Limburg.

Landbouwgedeputeerde Hubert Mackus denkt dat door de inzet van LIOF innovaties in de land- en tuinbouw sneller tot resultaat kunnen komen. Agrarisch ondernemers krijgen beter toegang tot de financiële faciliteiten die de provincie en andere overheden hebben. De Limburgse agrofoodsctor zet naar schatting jaarlijks € 2 miljard om. De provincie trekt voor de ondersteuning van het programmaLimburgse Land- en Tuinbouw loont’ € 20 miljoen uit.

Beheer
WP Admin