Verschillende kruislingkalveren uit Procross (Montbéliarde x Viking Red x Holstein) - Foto: Henk Riswick RundveeNieuws

Kruisingsproef toont verschillen in productie en doodgeboren

Kruislingen Montbéliarde x Holstein hebben een 3% hogere productie van vet en eiwitgrammen in 305 dagen dan volbloed Holstein-koeien.

Kruislingen Viking Red x Holstein produceren gelijkwaardige hoeveelheden grammen vet en eiwit als de Holsteinkoeien. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Les Hansen, verbonden aan University of Minnesota, gepubliceerd in Journal of Dairy Science.

In het onderzoek zijn cijfers van 513 kruislingen Montbéliarde, 540 Viking Red-kruislingen en 978 Holstein-koeien gebruikt. Voor het celgetal zijn er geen verschillen gevonden tussen kruislingen en volbloed Holstein in de eerste lactatie.

Driewegkruisingen

In de driewegkruising worden kalveren met een Montbéliarde-vader uit Viking Red x Holstein-moeders wat moeilijker geboren dan kalveren van Holstein-vaders uit Holstein-moeders en ook dan kalveren met een Viking Red-vader uit een Montbéliarde x Holstein-moeder.

Voor het percentage doodgeboren kalveren uit vaarzen toonde de Holsteins met 9% een nagenoeg dubbel percentage dan dat wat gevonden werd bij de kalveren uit de twee driewegkruisingen.