Foto: ANP RundveeOpinie

‘Klimaatbeleid oké, maar kom niet aan de koe’

De nieuwe regering zet vol in op klimaatbeleid. Prima, het is nu de tijd.

Er is financiële ruimte en we lopen achter bij de doelstellingen van ‘Parijs’. Je kunt natuurlijk sceptisch zijn over de kosteneffectiviteit van duur klimaatbeleid. Met vele miljarden bereik je hooguit een hele minieme vermindering van de opwarming. Daar staat tegenover dat moeizaam bereikte internationale afspraken een inspanningsverplichting meebrengen. En het is geen weggegooid geld, een hele nieuwe tak van economie is zich aan het ontwikkelen.

Prima dus. Dat de landbouw hier niet aan ontkomt – ook oké. Er zijn veel knoppen om aan te draaien. Van betere mestbehandeling tot ander grondwatermanagement en van beter beheer van veengrond tot verhoging van organischestofgehaltes in de bodem. Om nog maar te zwijgen van de vele onbenutte mogelijkheden van alternatieve energie.

Tegenstanders zien maar één oplossing

Maar sommige fervente tegenstanders van de veehouderij zien voor elk mogelijk probleem maar één oplossing: de veestapel moet kleiner. Laat het verband tussen ‘de veestapel’ en ‘dé uitstoot’ van broeikasgassen nou eens erg genuanceerd zijn. Ja, koeien stoten methaan uit. Maar varkens en kippen niet. En ja, voor niet-duurzame soja wordt clandestien oerwoud omgehakt. Maar die komt niet in Nederlandse koeienmagen.

Zeer terecht dus dat de nieuwe coalitie mikt op technische maatregelen, en de koe ongemoeid wil laten.

Beheer
WP Admin