Er wordt nog steeds vogelgriepvirus vastgesteld bij wilde vogels. - Foto: Mark Pasveer PluimveeNieuws

Kippen blijven voorlopig opgehokt

Volgens minister van landbouw Henk Staghouwer is de situatie rondom vogelgriep nog te onrustig om landelijk of regionaal maatregelen, zoals de ophok- en afschermplicht, in te trekken.

De negen elkaar overlappende beperkingsgebieden in de Gelderse Vallei in verband met vogelgriep zijn zaterdag 4 juni allemaal tegelijk opgeheven, 30 dagen na de laatste besmetting in het gebied. Opheffing van de ophokplicht is echter nog niet aan de orde, schrijft minister Staghouwer van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. Ook niet in de gebieden nabij Duitsland en België waar de ophokplicht over de grens wel is afgeschaft.

De verplichting voor eendenhouders om wekelijks kadavers van eenden in te sturen naar de GD is tegelijk met de vervoersbeperkingen in de Gelderse Vallei komen te vervallen. De early warning-monitoring voor eendenbedrijven was nog van kracht in de gehele regio’s 7 en 10 (het gebied van Utrecht tot Zwolle en Arnhem), ook al waren de vervoersbeperkingen van levende vogels daar – uitgezonderd de beperkingsgebieden in de Gelderse Vallei – al op 18 mei ingetrokken. De plicht kadavers op te sturen was ingesteld om verspreiding van het HPAI-virus te voorkomen. Met vogelgriep besmette eenden vertonen namelijk niet altijd symptomen.

‘Nog te onrustig’

De ophokplicht blijft voorlopig gehandhaafd. “Helaas is de situatie nog te onrustig om landelijk of regionaal maatregelen, zoals de ophok- en afschermplicht, in te trekken”, aldus minister Staghouwer in een Kamerbrief. Hij baseert zich daarbij op een risicoanalyse van de Deskundigengroep Dierziekten van 1 juni. Die heeft de risico-inschatting voor introductie van vogelgriep op een pluimveebedrijf in Nederland als geheel verlaagd van ‘hoog’ naar ‘matig tot hoog’.

Het risico wordt lager ingeschat dan een maand geleden omdat er nu veel minder wilde watervogels zijn dan in de winter en het vroege voorjaar. Bovendien worden er minder dode dieren gevonden in de buurt van pluimveebedrijven en zijn de weersomstandigheden voor overleving van het virus buiten de gastheer minder gunstig. Ook is de actieradius van vogels in deze maand kleiner doordat zij jongen hebben.

De mate van onzekerheid van deze risico-inschatting is volgens de deskundigen echter hoog. De recente toename van het aantal vondsten van met vogelgriep besmette wilde vogels in verschillende regio’s in Nederland toont aan dat HPAI-virus nog altijd onder wilde vogels circuleert. “Als de ophokplicht in heel Nederland wordt opgeheven, neemt de kans op besmetting van een bedrijf echter weer toe; de deskundigen schatten die kans dan in als ‘hoog’”, stelt de minister.

Grensgebieden

De deskundigengroep verlaagt de risico-inschatting voor regio’s die grenzen aan Duitsland en België tot ‘matig’, ook hier met een hoge mate van onzekerheid. In mei zijn in deze regio’s geen meldingen van dode wilde vogels met HPAI meer geweest en bovendien heeft het opheffen van de ophokplicht in aangrenzende gebieden in Duitsland en België daar niet geleid tot uitbraken op commerciële pluimveebedrijven. Als de ophokplicht in de grensregio’s in Nederland wordt opgeheven, zal de kans op besmetting van een bedrijf echter weer toenemen, menen de deskundigen, tot ‘matig tot hoog’.

“Deze beoordeling en de grote consequenties die een uitbraak heeft, hebben mij doen besluiten de ophok- en afschermplicht nu niet in te trekken, niet landelijk maar evenmin regionaal”, aldus Staghouwer. “Ik acht het intrekken ervan nu niet verantwoord.” De minister geeft aan de Deskundigengroep iedere drie à vier weken om advies te zullen vragen.

Lees het laatste nieuws en achtergronden over vogelgriep

Beheer
WP Admin