Partner
SONY DSC RundveePartner

Kies bij zaai in 2021 voor juiste maïszaadbehandeling

Als alternatief voor Thiram laat KWS het zaad van al haar maisrassen behandelen met het fungicide Redigo M.

Maïszaad dient beschermd te worden tegen aantasting door kiem- en bodemschimmels, vogelvraat en/of ritnaalden. Alle zaden hebben per slot van rekening het recht om volwaardige planten te worden. Sinds dit jaar zijn echter een aantal middelen voor de behandeling van zaaizaden verboden. Het gaat hierbij om de fungiciden met de werkzame stof Thiram (TMTD) tegen schimmels, zoals Pythium en Fusariumsoorten. Hetzelfde geldt voor Mesurol, met methiocarb als werkzame stof, tegen vogelvraat en de fritvlieg.

Lees verder onder de foto

Een juiste maiszaadbehandeling is belangrijk om plantverliezen te voorkomen. - Foto: KWS

Een juiste maiszaadbehandeling is belangrijk om plantverliezen te voorkomen. – Foto: KWS

Aantasting door kiem- en bodemschimmels voorkomen

Zeker in een koud en nat voorjaar is maïszaad gevoelig voor aantasting door kiem- en bodemschimmels en kan een minder goede opkomst het gevolg zijn. Om plantverliezen te voorkomen of toch op zijn minst te beperken, blijft een zaadbehandeling een vereiste. Als alternatief voor Thiram laat KWS het zaad van al haar maisrassen standaard behandelen met het fungicide Redigo M.

Lees verder onder de foto

Een onregelmatige opkomst als gevolg van kiem- bodemschimmels. - Foto: KWS

Een onregelmatige opkomst als gevolg van kiem- bodemschimmels. – Foto: KWS

Voorkomen van schade door vogelvraat blijft mogelijk

Ook vogels kunnen grote schade veroorzaken door maïszaad of zelfs hele planten uit de grond te pikken. Dat is dit voorjaar op veel percelen een groot probleem geweest.

Lees verder onder de foto

Vogels zoals kraaien, duiven of fazanten kunnen grote schade in mais aanrichten door hele planten uit de grond te pikken. - Foto: KWS

Vogels zoals kraaien, duiven of fazanten kunnen grote schade in mais aanrichten door hele planten uit de grond te pikken. – Foto: KWS

Om vogelvraat te voorkomen, gebruikt KWS op het zaad van alle KWS-maisrassen de nieuwe innovatieve maiszaadbehandeling INITIO Bird Protect. INITIO Bird Protect bevat een effectief afweermiddel tegen vogelvraat en alle ingrediënten voor een vlotte kieming. Het bevordert de wortelgezondheid en fosfaatopname en vermindert koudestress-symptomen. Dit alles resulteert in een snelle groei naar het 4-6 bladstadium zonder plantverliezen.

Lees verder onder de grafiek

Bron: KWS koudetestproeven 2019

Bron: KWS koudetestproeven 2019

Op alle 24 testlocaties verspreid over Europa, met een verschillende vogelpopulatiedruk, is gebleken dat maïszaad behandeld met INITIO Bird Protect op gelijke voet heeft gepresteerd met de tot in het jaar 2019 toegepaste Standaard behandeling tegen vogels en veel beter dan alternatieve behandelingen en onbehandeld maïszaad.

Lees verder onder de afbeeldingen

 • Bron: KWS

  Bron: KWS

 • Bron: KWS

  Bron: KWS

Kijk hieronder naar de interessante video waarin door Matthias Stauffer van KWS de resultaten van de toepassing van Initio Bird Protect in het veld worden gepresenteerd.

Wees beducht voor ritnaalden na het scheuren van grasland

Schade door ritnaalden, wat met name in de eerste vier jaar na het scheuren van grasland wat bestemd is voor de teelt van maïs voorkomt, uit zich door plantwegval. De plant wordt bij de plantvoet geheel of gedeeltelijk doorboord.

Lees verder onder de foto‘s

 • Door de koperkleurige ritnaald wordt de stengel doorboord en sterft deze af. - Foto: KWS

  Door de koperkleurige ritnaald wordt de stengel doorboord en sterft deze af. – Foto: KWS

 • Ook het nog jonge kiemplantje kan door een ritnaald ernstig beschadigd raken en sterft. - Foto: KWS

  Ook het nog jonge kiemplantje kan door een ritnaald ernstig beschadigd raken en sterft. – Foto: KWS

Om schade door ritnaalden zoveel mogelijk te voorkomen, is voor seizoen 2021 de zaadbehandeling FORCE 20 CS beschikbaar op een aantal geselecteerde maïsrassen van KWS. Om zeker te zijn van levering is het wel belangrijk om vroegtijdig het behandelde maïszaad te bestellen.

Lees verder onder de afbeelding

Overzicht van de toepassingsmogelijkheden bij de verschillende schadebeelden. - Bron: KWS

Overzicht van de toepassingsmogelijkheden bij de verschillende schadebeelden. – Bron: KWS

Persoonlijke bescherming bij gebruik is belangrijk

Bij gebruik van behandeld maïszaad dienen de geadviseerde voorzorgsmaatregelen in hand genomen te worden. Denk hierbij aan het gebruik van handschoenen, een coverall, een gezichtsscherm en passende ademhalingsbescherming.

Voorkomen is beter dan genezen door preventieve maatregelen rond de zaai

Een hoop problemen die uiteindelijk tot uiting kunnen komen in de vorm van een minder goede opkomst op plantwegval kunnen voorkomen worden. Denk hierbij aan een vlak zaaibed, zodat de bodem gelijkmatig opwarmt en tevens de capillaire opstijging van bodemvocht gestimuleerd wordt. Zaai bij een bodemtemperatuur op zaaidiepte vanaf 10°C en kies voor maïsrassen die bekend staan om hun vlotte beginontwikkeling. Dien daarnaast bij de zaai, indien mogelijk, een rijenmeststof toe.

Vraag je eigen KWS-adviseur om meer informatie of kijk op www.kwsbenelux.com of op www.kwsmaiszaad.com.

Beheer
WP Admin