Partner
Foto: DSV zaden RundveePartner

Kapitaal op de kuilplaat

Met de oplopende voer- en kunstmestprijzen wordt eigen gewonnen ruwvoer steeds waardevoller. Hoeveel kapitaal heb jij op de kuilplaat liggen? En wat is de huidige waarde van de eerste snede?

In de praktijk wordt vaak gesproken over een prijs van ongeveer 15 cent per kg droge stof voor het ruwvoer. Afhankelijk van vraag en aanbod en de tijd van het jaar verschilt dit nogal eens. In een goed grasjaar, wanneer menig veehouder alle kuilen vol heeft, wordt ook wel eens 10 cent per kg droge stof genoemd.

Voederwaardeprijs van gras

Een eerlijke manier om de daadwerkelijke economische waarde van voeders te vergelijken kan via de Voederwaardeprijzen Rundvee van Wageningen Livestock Research (bron: WUR.nl). Hierin worden de actuele kVEM- en bijbehorende toeslagprijzen per kg DVE berekend en gepubliceerd. In de mengvoerindustrie worden deze cijfers met name gebruikt om een beeld te krijgen van de daadwerkelijke waarde op basis van de inhoudsstoffen en de aankoopprijzen. Hierin is ook te zien dat de waarde van grasland ten opzichte van vorig jaar flink gestegen is.

Bijna € 300 per ton droge stof

Met de huidige voederwaardeprijzen komt de prijs voor een eerste snede gras uit op zo’n €298 per ton droge stof. Dit is het dubbele van de 15 cent die in de praktijk veel genoemd wordt! Maar ook een jaar geleden kwam de prijs al ver boven de 15 cent uit, namelijk zo’n €230 per ton droge stof.

Wanneer bij de eerste snede 3,5 ton geoogst is over 20 hectare, ligt voor ruim €20.000 aan ruwvoer op de kuilplaat. Dit is dan nog alleen de eerste snede.

Investeren in graslandverbetering rendeert snel

Eigen ruwvoer is dus een kapitaal waard en verdient daarom ook de volledige aandacht en top graslandmanagement om de kwaliteit en voederwaarde op een hoog niveau te houden. Bij zulke hoge prijzen is elke inspanning om meer eigen ruwvoer te winnen nog eerder rendabel. Investeren in beter grasland levert je elke snede en elk jaar weer profijt op. Dit in tegenstelling tot een investering in kunstmest, dat juist een kortdurend rendement heeft.

Wil je nog tips voor de eerste snede maaien?
Bekijk dan dit artikel.

Meer informatie over verbetering van voederwaarde of het verhogen van uw melkopbrengst? Lees dan verder op deze pagina: Milk Index.

Beheer
WP Admin