De BOR is een regeling om bedrijfsopvolging te ondersteunen. De regeling moet voorkomen dat belastingheffing de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengt bij overdracht. - Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Kamer wil BOR-regeling meer richten op familiebedrijf

De Tweede kamer wil dat het kabinet bij het hervormen van de Bedrijfsopvolgingsregeling BOR de regeling meer gaat richten op familiebedrijven. De Kamer stemde in met een motie van SGP en CDA op dit punt.

Doordat de BOR gebruikt kan worden bij een belang van minstens 5% of in sommige gevallen 0,5%, is het in sommige gevallen mogelijk voor beleggers om gebruik te maken van de regeling. Dat terwijl deze niet voor niet-familiebedrijven bedoeld is.

Tegelijkertijd kan het voorkomen dat familiebedrijven door verwatering van bezit geen gebruik kunnen maken van de regeling. De Kamer wil nu dat onderzocht wordt of de voorwaarden veranderd kunnen worden, zodat de regeling meer gericht is op familiebedrijven.

Beter aansluiten op buurlanden

Het kabinet werkt aan een herziening van de BOR. Die moet ervoor zorgen dat oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan en dat knelpunten voor ondernemers worden tegengegaan. Ook wil het kabinet dat de regeling beter aansluit bij de voorzieningen in buurlanden.

De Kamer wil bijvoorbeeld dat bij het verkorting van termijnen in de BOR-regeling beter wordt aangesloten op de kortere termijnen zoals die gelden in buurlanden. Ook wil de Kamer dat het kabinet duidelijkheid geeft over de positie van vastgoed in de BOR-regeling, ofwel of dit onder beleggingsvermogen of onder ondernemersvermogen valt. en in welke situaties de BOR van toepassing blijft,

De BOR is een regeling om bedrijfsopvolging te ondersteunen. De regeling moet voorkomen dat belastingheffing de continuïteit van een bedrijf in gevaar brengt bij overdracht.

Beheer
WP Admin