Foto: ANP AlgemeenNieuws

Johan Remkes voorzitter adviescollege stikstof

VVD‘er Johan Remkes wordt voorzitter van het adviescollege Stikstofproblematiek, dat door minister Schouten is aangesteld.

Het college krijgt als opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Nieuwe aanpak stikstofdepositie

Naast de voorzitter zullen nog 9 andere leden zich buigen over deze opdracht, die binnen 2 maanden voltooid moet zijn. Het college kijkt hierbij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vergunningverlening voor (nieuwe) activiteiten rondom Natura 2000-gebieden. Ook moeten er adviezen komen voor de langere termijn, zodat er voorstellen komen voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie. Hiervoor hebben de leden 11 maanden de tijd.

Lees ook: RvS: alle PAS-vergunningen vernietigd

Beheer
WP Admin