Door individueel wegen van zeugen bij het voerstation kan er gerichter gevoerd worden. Dit komt resultaten ten goede en scheelt in voergebruik. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Individueel wegen van zeugen verbetert prestaties

Het individueel wegen van zeugen gebeurt nog weinig, maar kan volgens Agrifirm veel toevoegen aan betere prestaties en lager voerverbruik.

Voor gelten zijn er standaard groeicurves tot aan inseminatie- en werpgewicht, voor oudere zeugen zijn dergelijke curves niet voor handen. Terwijl het monitoren van het gewicht een goede tool is om de productiviteit van zeugen te verbeteren.

Individueel wegen van zeugen is eenvoudig mogelijk via weegboxen, maar in de verwerking en interpretatie van weeggegevens ligt een uitdaging. Agrifirm ontwikkelde een programma om de gegevens uit het automatische weegsysteem om te zetten naar direct bruikbare informatie voor de zeugenhouder. Het programma combineert drachtstadium, pariteit, het actuele gewicht en de gewichtstoename of -afname van elke zeug.

Waardevolle data met individueel wegen zeugen

Deze gegevens worden vergeleken met de curves en streefgewichten van de fokkerij-organisatie. Met de overzichten die het programma oplevert, ziet een zeugenhouder direct hoeveel zeugen er te licht, goed van gewicht, dan wel te zwaar zijn. “Het programma is een uitbreiding op het al bestaande Nedap-programma en geeft meer controle over het gewicht gedurende de dracht. Het programma maakt inzichtelijk wanneer in de dracht zeugen het streefgewicht halen of wanneer niet. Daarnaast zien we of er verschillen zijn tussen de cycli”, licht Christian Nijland, specialist zeug en big bij Agrifirm, toe.

De zeugen worden ingedeeld op een te laag, laag, normaal, hoog en te hoog gewicht. In eerste instantie ligt de insteek erop om de te lichte zeugen naar een goed gewicht te krijgen, op lange termijn worden ook de te zware zeugen bijgestuurd. De data uit de weegprogramma’s zijn niet alleen voor de deelnemende bedrijven, met de opgedane kennis kunnen algemene voeradviezen verfijnd worden.

Te hoog voerverbruik bij zware zeugen en minder en lichtere biggen bij te lichte zeugen kan een zeugenhouder tussen de € 20.000 en € 30.000 verlies opleveren.

Biggen van zeugen binnen de streefwaarde van hun gewicht groeien harder, wat op jaarbasis € 16 per zeug extra opbrengst geeft. Lees hoe je geld verdient met data door zeugen wegen.

Hernieuwde inzichten voor voerstrategie

Nijland verwacht dat de data uiteindelijk hernieuwde inzichten opleveren voor de voerstrategie tijdens de dracht: “Misschien moeten we naast de nadruk die we nu op gelten leggen, bij jonge en oudere zeugen nog beter gaan kijken naar de middengroep die de meeste biggen per worp geeft. Door beter te sturen op het gewichtsverloop in de hoogproductieve periode kan je de levensduur van zeugen verlengen.”

Met het wekelijks bijsturen van de voergift op het actuele gewicht bereikt een zeug het ideale gewicht bij afbiggen met een betere voerefficiëntie en dus lager voerverbruik. Daarnaast stijgt het afbigpercentage door gerichte extra voergift aan te lichte zeugen. Het grootste voordeel wordt echter in de kraamstal bereikt door minder moeilijke geboortes, meer levend geboren en robuustere biggen.

Tekst gaat door onder de foto

Grafieken geven weer welke zeugen te licht of te zwaar zijn, dit kan op pariteit of periode van de dracht. - Foto: Anne-Marie van der Linde
Grafieken geven weer welke zeugen te licht of te zwaar zijn, dit kan op pariteit of periode van de dracht. - Foto: Anne-Marie van der Linde

Signalering van plotselinge gewichtsafname

Een bijkomend voordeel van monitoring van het zeugengewicht ligt ook bij signalering van plotselinge gewichtsafname. Dit kan wijzen op gezondheidsproblemen. “De afgelopen zomer maakte het wegen ook het vreetgedrag tijdens warme periodes inzichtelijk. Dan is er mogelijk niet alleen tijdens de warme periode, maar direct daarna beter te sturen op de voeropname”, overweegt Nijland.

“Het aantal bedrijven met een automatisch weegsysteem bij de voerboxen is klein. Maar we merken dat de bedrijven met een weegmogelijkheid de data vaak maar zeer beperkt gebruiken. Vanwege de vele voordelen van continue gewichtsmonitoring vinden wij deze techniek zeer het overwegen waard.”

Beheer
WP Admin