Partner
RundveePartner

Het onzichtbare voordeel van soortenrijk grasland

Productief soortenrijk grasland kan een goede opbrengst leveren onder wisselende omstandigheden. Dat blijkt uit proeven bij DSV zaden, maar ook in de praktijk. Er zijn echter ook ondergrondse voordelen die je niet direct ziet.

Stikstofbinding via vlinderbloemigen

Rode klaver, witte klaver en luzerne in soortenrijk grasland kunnen 100-300 kg stikstof (N) per jaar binden. Bij een stikstofprijs van € 1,00 per kg is dit € 100-€300 per ha per jaar. Daarmee bespaar je kunstmest en wordt het eiwitgehalte verhoogd. Het N–leverend vermogen van de bodem verbetert.

Meer regenwormen voor vorming humus

Als er klavers en andere vlinderbloemigen worden geteeld, neemt het aantal regenwormen toe. Er zijn bodembewoners, strooiselbewoners en pendelaars actief onder soortenrijk grasland. Afgestorven organisch materiaal zetten regenwormen versneld om in humus. De pendelaars vormen verticale gangen die zuurstof in de bodem brengen en helpen bij waterinfiltratie bij regenbuien.

Bodemverdichting verlichten

Door veelvuldig berijden met hakseltrein en/of zodenbemester kan bodemverdichting optreden. Engels raaigras kan dan minder diep wortelen, waardoor het gevoeliger wordt voor droogte. De penwortel van cichorei, smalle weegbree of rode klaver trekt de grond open en herstelt de bodemstructuur. Op de foto’s hieronder is de diepte van de penwortel van de cichorei duidelijk te zien.


Betere droogtetolerantie

Het diverse wortelpakket van een soortenrijk grasland geeft een betere droogtetolerantie. Mogelijk speelt een toenemend aantal nuttige mychorrhiza-schimmels hierin ook een rol. Deze schimmels helpen om vocht en nutriënten te transporteren naar de plantenwortel.

Duurzaam koeienmenu

In een korte video licht ruwvoerspecialist Roy Kuenen soortenrijke COUNTRY MultiLife-mengsels toe.

Video: DSV Zaden


Meer weten over onze soortenrijke grasmengsels? Klik hieronder voor meer informatie over onze COUNTRY-producten:

COUNTRY MultiLife 14

Soortenrijk mengsel voor maaien.

COUNTRY MultiLife 16

Soortenrijk mengsel voor beweiden

Beheer
WP Admin