Monomestvergister op een varkensbedrijf. - Foto: Michel Velderman VarkensColumn

‘Groen licht voor biogas uit drijfmest’

De wereld ziet er in een halfjaar tijd totaal anders uit door de explosief gestegen energie- en grondstoffenprijzen. De oorlog in Oekraïne zet tenslotte de boel verder op scherp.

Ongeveer alles komt in een ander perspectief te staan, zo ook voedselproductie en de energietransitie. Mest aan de bron scheiden of zo snel mogelijk afvoeren om te vergisten wordt vermoedelijk extra interessant. Voor het milieu, maar zeker ook voor de portemonnee. Europa moet zoveel mogelijk af van Russisch gas, zei Eurocommissaris Frans Timmermans. En ook biomethaan moet daarin een rol gaan spelen, vindt hij.

Rol voor veehouderij

De veehouderij kan daarom een grote gaan rol spelen in de energietransitie en het minder afhankelijk worden van energie-importen. Uit een onlangs verschenen rapport van Wageningen UR blijkt dat brongerichte stalmaatregelen en directe verwerking van mest in alle opzichten het beste is voor de varkenshouderij. De meeste verlaging van de emissies van ammoniak en broeikasgassen en het is ook economisch het meest gunstig. In verse mest zit namelijk het meeste gaspotentieel.

Voorwaarden scheppen

Wachten op de techniek is ook niet nodig. Het is technisch al lang haalbaar om biogas te produceren uit drijfmest, zelfs zonder co-producten. Dat kan uit zowel rundvee- als varkensmest. Niettemin is nog een lange weg te gaan voor het zover is dat alleen nog maar de helft van de drijfmest wordt vergist voor biogasproductie. Daar moet beleid voor zijn, geld en de techniek zelf. Dat zijn zaken die niet allemaal zomaar geregeld zijn.

Beheer
WP Admin