Gemengd akkerbouw- en melkveebedrijf Spieringhof in Dronten (Fl.) van Maarten en Corine Burgmans is 20 juni het decor voor Grasdag 2024. Het bedrijf melkt 400 melkkoeien op 180 ha grond en heeft 8 ha berm in gebruik. 35 ha is gras en 20-30 ha mais. De rest is akkerbouw. – Foto's: Koos Groenewold RundveeAchtergrond

Gras in kortdurende teelt van maximaal twee jaar

Het gemengde akkerbouw- en melkveebedrijf van Maarten en Corine Burgmans in Dronten (Fl.) is op 20 juni het gastbedrijf voor Grasdag 2024.

De teelt van gras op het bedrijf van Maarten en Corine Burgmans is anders dan bij de meeste veehouders het geval is. Maarten: “Dat ligt aan de opzet van het bedrijf. De grond wordt namelijk vooral ingezet voor akkerbouwmatig gebruik. Gras is hier vooral in gebruik als rustgewas en voor de vruchtwisseling. Dat betekent dat er in de regel van alle beschikbare grond ‘slechts’ 35 hectare gras is. Grasland staat dus in dienst van de akkerbouw. Het grasland is dus ook altijd kortdurend, maximaal twee jaar oud. En mais wordt gebruikt als sluitpost. Als de akkerbouwteelten zijn ingedeeld, gaat het restant in de maisteelt. Dat varieert per jaar, maar ligt normaal gesproken tussen de 20 en 30 hectare.”

Maarten Burgmans (42) runt samen met zijn vrouw Corine (44) het gemengde akkerbouw- en melkveebedrijf Spieringhof in Dronten (Fl.)
Maarten Burgmans (42) runt samen met zijn vrouw Corine (44) het gemengde akkerbouw- en melkveebedrijf Spieringhof in Dronten (Fl.)

Doel grasteelt: maximaliseren opbrengst

De doelstelling voor de grasteelt is maximaliseren van de opbrengst. “We maaien na de eerste snede altijd elke vier tot vijf weken. Zo realiseren we meestal zes sneden op jaarbasis. We mikken op tonnen. Daarom hebben we ook een mengsel met een flink deel Italiaans raaigras erin, ongeveer twee derde, en een derde Engels raaigras, want Italiaans raaigras produceert vooral de eerste twee jaar heel best en zakt daarna wat weg. Maar dan gaat bij ons het land toch al om. Door deze strategie halen we gemiddeld 14 tot 15 ton droge stof van een hectare.”

Burgmans laat Italiaans raaigras niet te oud worden, omdat het wat stengeliger is. Het doel is om het in te kuilen op 35% droge stof. Hij ervaart dat een droger product zich lastiger laat aanrijden in de graskuil. Burgmans koopt nog een eerste en tweede snede bij, omdat de opbrengst van de 35 hectare gras niet genoeg is voor de veestapel. Alle gras gaat in een grote sleufsilo in de vorm van een lasagnekuil.

Zo is de samenstelling altijd stabiel en evenwichtig. Aankoop van mais moet de ruwvoerpositie verder op peil brengen. Het aandeel ruwvoer in het rantsoen van de melkkoeien bestaat voor de helft uit snijmais en voor de helft uit graskuil. Daarom past de extra ruwe celstof dat Italiaans raaigras levert ook goed.

De koeien worden gemolken met zes DeLaval-melkrobots. Ook het voeren is geautomatiseerd via een DeLaval Optimat-voersysteem. Dat werd eind 2022 in gebruik genomen en verving het Mullerup-systeem dat in 2008 bij de ingebruikname van de stal werd geïnstalleerd.

De koeien worden in drie groepen gemolken. “We hebben een aparte vaarzengroep. Daarnaast is er een opstartgroep waarin koeien tot ongeveer zeventig dagen in lactatie blijven. Daarna gaan ze naar de grote groep waar we, behalve insemineren, eigenlijk geen omzien meer naar hebben.” Verder is het bedrijf ook praktijkbedrijf voor voerproeven van De Heus Voeders. “In elke melkrobot kunnen we vier krachtvoersoorten voeren, dus dat maakt het makkelijk om daarmee voedingsonderzoeken uit te voeren.”In de videoreportage een impressie van de Grasdag van vorig jaar. Meer videoreportages over de rundveehouderij vind je in het YouTube-kanaal van Boerderij.


Meld je aan voor Grasdag 2024

Grasdag is gratis voor abonnees van Boerderij en Trekker. Grasdag 2024 is 20 juni in Dronten. Info en aanmelden: www.grasdag.nl.


Haal het optimale uit gras. Hier lees je relevante artikelen over graswinning, goed ruwvoer en blijf je op de hoogte van de beste machines. Daarnaast vind je hier nieuws over de laatste technieken, innovaties en producten, zoals graszaad, klavers en kruiden in grasland.

Klikbare Afbeelding Grasdag Banner
Beheer
WP Admin