AkkerbouwAchtergrond

Graanprijzen omlaag door Wasde-rapport

Internationale tarwenoteringen zijn vorig week gedaald. Voornamelijk door hogere mais- en sojaopbrengsten in het recentelijk uitgebrachte Wasde-rapport.

De tarweprijzen zijn vorige week gedaald. Het Amerikaanse ministerie voor landbouw USDA zorgde met het verhogen van de mais- en sojaopbrengsten in de Verenigde Staten voor deze kanteling. Analisten hadden niet zo’n grote verhoging van de mais- en sojaopbrengsten verwacht, waardoor de prijzen in Chicago begin vorige week hard naar beneden gingen. In Chicago daalde de tarweprijs 5,3 procent. De Europese markten volgden met een minder sterke daling. Het decembercontract voor tarwe werd op de termijnmarkt in Parijs 4,7 procent goedkoper. De prijsindex van de International Grains Council (IGC) voor tarwe daalde minder sterk, met 2,8 procent, naar 171 punten.

Tarwe-uitvoer VS blijft erg moeizaam

De tarwe-uitvoer in de VS blijft dit seizoen erg moeizaam verlopen. De sterke Amerikaanse dollar draagt hieraan bij. Afgelopen week werd slechts 84.600 ton tarwe uitgevoerd, waarmee de totale uitvoer dit seizoen op 12,8 miljoen ton uitkomt. Dit is 17 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar werd uitgevoerd. Vorig seizoen liep de export ook al een kwart achter op het voorgaande seizoen. Door de lage uitvoer kampt de VS met een tekort aan opslagcapaciteit.

In het Zwarte Zeegebied zijn de tarwenoteringen gering gestegen. Deze opwaartse beweging komt door te veel droogte in delen van Oekraïne en neerslag in Rusland. Hierdoor vallen de condities van de wintergranen in Oekraïne tegen. Graananalisten in het land stellen dat slechts 29 procent van het winterareaal in goede staat verkeert. Egypte kocht 120.000 ton maaltarwe, waarvan 60.000 ton in Frankrijk voor $200 per ton (€178,27) en de andere helft in Rusland voor $203,78 per ton (€181,64).

Maisoogstprognose VS naar boven bijgesteld

De maisoogstprognose in de VS is naar boven aangepast, met 2,5 miljoen ton naar 346,8 miljoen ton, in het Wasde-rapport. Dit komt mede doordat minder mais wordt gebruikt voor de productie van ethanol. Daarnaast loopt de export minder vlot. Het januaricontract voor mais daalde op de termijnmarkt in Parijs 3,5 procent. In Chicago daalde de maisprijs ook fors, met 4 procent.