Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Gelderse geitenhouderij tot 2021 op slot

De bouwstop die op 30 augustus voor geitenhouders in Gelderland werd afgekondigd blijft. Tot 1 januari 2021 mogen Gelderse geitenhouders niet in dieraantallen uitbreiden.

De Provinciale Staten van Gelderland hebben woensdag 13 december na hoofdelijke stemming besloten om het voorstel van de Gedeputeerde Staten aan te nemen.

In de tussentijd gaat de provincie meer onderzoek doen naar gevolgen van de geitenhouderijen op de volksgezondheid in Gelderland. D66-statenlid Antoon Kanis vond dat de geitenstop ruimte moest geven aan biologische of duurzame bedrijven.

Bouwen mag, als veestapel niet groeit

Zijn amendement, waarin boeren de mogelijkheid krijgen om te bouwen, als de veestapel niet groeit. De meeste Statenleden, 35, waren het met hem eens. Ondernemers moeten kunnen aantonen dat de investeringen niet bedoeld zijn voor het houden van extra dieren.

De Statenfracties VVD, ChristenUnie en SGP wilden via een amendement mogelijk maken dat bedrijven die meer dan 2 kilometer van woonkernen alsnog mochten uitbreiden. Andere partijen zagen hier geen heil in. Deze partijen stemden ook tegen het besluit, net als de PVV-fractie.

Lees ook: ‘Bouwstop geitenhouderij Gelderland is dramatisch’

Beheer
WP Admin