Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Gelderland wijst rustgebieden ganzen aan, boeren worden schadeloosgesteld

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben rustgebieden voor overwinterende ganzen aangewezen, voor de periode van 1 november tot 1 april.

Trekganzen zullen in deze gebieden niet worden verontrust, eigenaren krijgen de schade die de ganzen toebrengen voor 100% vergoed. De rustgebieden vervangen de foerageergebieden.

Het aanwijzen van de rustgebieden is een onderdeel van de Gelderse ganzenaanpak om winterganzen rust te bieden en de economische schade van overzomerende ganzen aan te pakken. Het zijn met name graslanden die als rustgebied dienen en waar nu al winterganzen verblijven. Het gaat om gebieden groter dan 500 hectare. De provincie Gelderland vergoedt de ganzenschade in deze gebieden volledig. Bovendien ontvangen eigenaren een toeslag van €50 per schadehectare en wordt de schade in de rustgebieden automatisch getaxeerd.

Het Faunafonds zorgt voor de uitvoering van deze vergoedingsregeling.

Beheer
WP Admin