De start van het lopende jaar was volgens FrieslandCampina moeizaam. Foto: Klaas van der Horst RundveeNieuws

FrieslandCampina meldt moeizaam begin 2023 en bestuurswisselingen

FrieslandCampina verwacht in de tweede helft van het jaar blijvende druk op de volumes. Het zuivelbedrijf verwacht geen additionele nadelige gevolgen van afwaardering van voorraden. Ook zijn er bestuurswisselingen op komst.

Dat heeft CEO Jan Derck van Karnebeeck aan de leden gemeld op een ledenbijeenkomst woensdagavond. Het bedrijf houdt zich aan een eerder dit jaar afgegeven verwachting voor het lopende jaar.

Moeizame jaarstart FrieslandCampina

De start van het lopende jaar was volgens FrieslandCampina moeizaam, en gekleurd door inflatie en lagere volumes, waardoor basiszuivelprijzen sterk gedaald zijn. Voorraden moesten voor lagere prijzen worden verkocht dan ze waren geproduceerd, wat het resultaat van de businessgroepen Food & Beverage en Trading drukt.

Omdat het verschil tussen garantieprijs en basiszuivelprijzen nu kleiner wordt, zal dit effect in de tweede helft van het jaar niet meer optreden, zo is de verwachting. De ledenraad heeft groen licht gegeven voor de rente-opslag van 3,25% op de ledencertificaten vanaf 1 juni dit jaar. De totale rente komt daarmee op 7,020%.

Veranderingen in organisatie

Trienke Elshof-Witteveen wordt in december lid van het bestuur van de coöperatie. Zij is bekend als bestuurder van LTO Noord. Om belangenverstrengeling te voorkomen zal ze de functie voorzitter van het bestuur van regio Noord van LTO Noord per 12 december neerleggen.

Onder leiding van de nieuwe CEO Jan Derck van Karnebeek wordt de topstructuur van het management vereenvoudigd. Roel van Neerbos, president van de business group Food & Beverage, vertrekt per 1 november en wordt niet opgevolgd. Deze functie vervalt. De executive board wordt daarmee kleiner. Deze bestond sinds vorig jaar uit vijf personen.

Beheer
WP Admin