In de vergunning werd gerept over 43 vleesstieren, bij nader inzien waren dat er 27.<br /><em>Foto: Marcel van Hoorn</em> AlgemeenNieuws

Foutje in vergunning betekent halfjaar vertraging

Een foutje in de verleende vergunning betekent voor een veehouder in Veenendaal dat hij voorlopig zijn bedrijf niet kan uitbreiden. De Raad van State (RvS) heeft het besluit van de provincie Utrecht vernietigd.

In november 2013 was aan de boer een vergunning verleend op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de uitbreiding van zijn bedrijf. De Coöperatie Mobilisation for the Environment en de vereniging Leefmilieu maakten bezwaar tegen deze vergunning. Beide actiegroepen stellen dat een verkeerd aantal vergunde dieren in de vergunning staat.

Geen 43 maar 27 vleesstieren

In de vergunning is sprake van 43 vleesstieren, terwijl dat er bij nader inzien 27 waren. Dit mindere aantal dieren is noodzakelijk om binnen de vergunde stikstofdepositie te blijven. Gedeputeerde Staten (GS) geeft deze fout toe. Daarop heeft de RvS bepaald dat het besluit van GS vernietigd moet worden. De provincie Utrecht moet binnen 6 maanden met een nieuw besluit komen.

Beheer
WP Admin