Bulkwagen van ForFarmers onderweg om voer af te leveren. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

ForFarmers zet minder voer af, operationele winst stijgt

Voerconcern ForFarmers verkocht in het eerste halfjaar van 2022 fors minder voer, maar de brutowinst en de operationele winst stegen met respectievelijk ruim 18% en afgerond 6%

Het volume mengvoer dat ForFarmers in het eerste halfjaar van 2022 afzette, daalde met bijna 8% tot 3,2 miljoen ton. Het volume Total Feed (het volledige productportfolio) daalde met ruim 7% tot 4,5 miljoen ton. In alle diercategorieën daalde de voerverkoop, maar het bedrijf wijt de dalingen vooral aan een daling van de afzet in de varkenssector in Nederland/België en het Verenigd Koninkrijk.

Hogere kosten doorberekend

ForFarmers wist in het tweede kwartaal de hogere grondstof- en energiekosten grotendeels door te berekenen aan zijn klanten. Daardoor groeiden de brutowinst en de operationele winst (de ebitda, het resultaat voor belasting, afschrijving, rente en afboekingen) met respectievelijk ruim 18% en afgerond 6%.

Zonder effecten van valuta en overnames waren de stijgingen iets minder groot. De brutowinst kwam uit op € 257 miljoen en de ebitda op € 43 miljoen bij een omzet van € 1,6 miljard. De omzet lag 22% hoger door het doorberekenen van hogere kosten.

“De kostenstijgingen konden pas in de loop van het tweede kwartaal grotendeels worden doorberekend in de keten. Dit verklaart de verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste kwartaal. Uiteindelijk was de absolute stijging van de brutowinst in het eerste halfjaar groter dan de absolute toename van de bedrijfslasten”, zo stelt CEO Chris Deen. De nettowinst daalde wel met 4,5% door hogere rentekosten en belastingen.

Warme sanering en stoppersregeling

In het cluster Nederland/België daalde het volume Total Feed nog iets forser dan het totaal met ruim 8% tot 2,34 miljoen ton. Hoofdreden hiervoor is vooral minder afzet in de varkenssector door de warme sanering en de stoppersregeling. Ook in de pluimveesector was een terugval in afzet, deels doordat sommige klanten werden getroffen door vogelgriep. De omzet groeide met 20% tot € 846,5 miljoen. Niet alle hogere kosten konden in dit cluster worden doorberekend. Daardoor daalde de ebitda met ruim 15%.

Op de vraag of ForFarmers ook in de rest van het jaar eventuele hogere kosten gaat of kan doorbereken, kon de kersverse CEO Chris Deen geen antwoord geven. “We zitten in een extreem volatiele tijd met veel onzekerheden en alles gaat zo hard op en neer, dat we geen guidance geven voor de rest van het jaar.”

Meer kosten door lage waterstanden

Eén van de factoren waardoor nu extra kosten worden gemaakt zijn de lage waterstanden, waardoor er meer betaald moet worden voor transport over het water. Dat levert verder geen problemen op voor de aanvoer en het leveren van voer aan de boerenbedrijven.

Beleggers waren niet zo te spreken over de gepresenteerde cijfers. Donderdagochtend vielen de aandelen ruim 7% terug in waarde.

Reacties

  1. De beleggers mogen blij zijn met zulke resultaten , de varkenshouders zeker niet .. 18% meer winst ff zij veel meer verlies.
    Dalende afzet rundvee brok , bij historische hoge melkprijs geeft imago probleem ff aan , afnemers lopen weg.
    Laatst stond hier vermeld dat buur rijnvallei veel meer kg brok had afgeleverd !!

Beheer
WP Admin