Foto: Van Assendelft Fotografie PluimveeNieuws

Fipronil-crisis leidt tot nieuwe aanpak vogelmijt

De fipronil-affaire in de pluimveehouderij leidt tot een nieuwe aanpak van vogelmijt. Door alert te zijn op vogelmijt en direct in te grijpen kunnen pluimveehouders vogelmijt beheersbaar houden.

In een vroeg stadium is vogelmijt nog pleksgewijs te bestrijden in plaats van dat een hele stal behandeld moet worden. Dit blijkt uit het Wageningen UR-project ‘Aanpak vogelmijt bij pluimvee’.

De fipronil-crisis in 2017-2018 leidde tot de start van onderzoek naar een nieuwe aanpak van vogelmijt, een van de hardnekkigste problemen bij legkippen. “Want het werkt wel, maar ik weet niet hoe, bleek met fipronil niet de verstandigste manier om vogelmijt aan te pakken.” Dit zei Asje van Dijk, burgermeester van Barneveld bij de presentatie van de resultaten van het Wageningen UR-project.

Geïntegreerde aanpak IPM

Dat project draaide om de introductie van IPM (Integrated Pest management) op pluimveebedrijven. IPM is een geïntegreerde aanpak, overgenomen van de plantenteelt, die uitgaat van preventie en monitoring van een plaagdier. Eerst weten hoe groot het probleem is en maatregelen nemen zodra een bepaalde drempelwaarde is overschreden. Bij IPM wordt de plaag eerst bestreden met niet-chemisch/synthetische en dan pas met synthetische bestrijdingsmiddelen. Het project maakt ook duidelijk dat er nog amper middelen beschikbaar zijn om vogelmijt echt te bestrijden.

Beheer
WP Admin