Medewerkers van proefboerderij Rusthoeve leggen de tapes voordat de uien gezaaid worden. - Foto’s: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Fertigatieproeven in uien breder opgezet

Toeleverancier Van Iperen legt dit jaar weer een fertigatieproef aan in zaaiuien. Vorig jaar leverde een proef op AIKC Rusthoeve met fertigatie binnen een dripirrigatieproef een 11 ton hogere uienopbrengst per hectare. Reden voor Van Iperen om de fertigatieproef breder op te zetten.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

De machine om de driptapes te leggen is op specificaties van Rusthoeve gebouwd bij mechanisatiebedrijf Hegro.

De tapes worden tussen twee kruimelrollen in de grond gelegd.

De driptape ligt enkele centimeters in de grond tegen verwaaien en wildschade. Vogels komen op het water uit de tape af kunnen deze beschadigen.

Detail van de machine met de kouters waarmee de driptapes in de grond worden gelegd.

Meteen na het leggen van de driptape werden de objecten ingezaaid. Op de foto wordt de fertigatieapparatuur geïnstalleerd.

Het interieur van de fertigatiekast van Meeuwse beregening. Er liggen hier vier fertigatie-objecten waarop verschillende strategieën worden getest. Eigenlijk een finetuning om de beste fertigatiestrategie voor uien te bepalen.

Bij Colijnsplaat is geen natuurlijk zoet water beschikbaar, daarom heeft AIKC Rusthoeve geïnvesteerd in een waterbassin bij de boerderij. Met ondergrondse buizen wordt het water naar verschillende percelen gevoerd. Hier een put met daarin het aansluitpunt.

De vochthuishouding in de bodem wordt ook gemonitord. Bodemvochtmeters meten tot 60 centimeter diep iedere 15 centimeter de vochttoestand.

De driptapes worden aangesloten. Naast de fertigatieproeven ligt een controleobject van vergelijkbare grootte. Dit wordt optimaal bemest met een reguliere bemesting en zo nodig beregent met beregeningsboom.

Johan Aarnoudse van Van Iperen bekijkt hier de stand van de uitjes in een object waar afwijkend van overige objecten vier rijtjes op een bed zijn gezaaid in plaats van de gebruikelijke vijf rijtjes. In alle objecten zijn 4,5 eenheden zaaizaad gezaaid. In de rij staan nu 34 plantjes per meter. In de proef wordt niet gestreefd naar grove uien, maar naar een zo groot mogelijk aantal in een goed verhandelbare maat.

Beheer
WP Admin