RVO stelt de regelingen open voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de coronapandemie. - Foto: Canva AlgemeenNieuws

Extra subsidies voor landbouw vanwege corona

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft twee regelingen opengesteld waarmee boeren extra subsidie kunnen krijgen op bepaalde investeringen.

Het gaat om de regelingen investeren in groen-economisch herstel en Samenwerken aan groen-economisch herstel. Nederland heeft voor deze regelingen € 52,4 miljoen gekregen uit het Europees steunfonds.

Maximaal 75% subsidie

De regelingen zijn bedoeld voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de coronapandemie. Boeren kunnen bij de investeringsregeling tot maximaal 75% subsidie aanvragen op investeringen die hun bedrijf duurzamer maken. RVO heeft een lijst opgesteld van de investeringen die in aanmerking komen voor de regeling.

Regeling Investeren in groen-economisch herstel

Voor de regeling Investeren in groen-economisch herstel is subsidie beschikbaar voor 38 soorten investeringen in vijf categorieën:

  • precisielandbouw en smart farming
  • digitalisering
  • water, droogte en verzilting
  • duurzame bedrijfsvoering
  • natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Zijn er meer aanvragen dan dat er geld beschikbaar is, dan worden de aanvragen beoordeeld op verduurzaming. Bedrijven kunnen tot 60% korting op een investering krijgen. Is één van de bedrijfshoofden jonger dan 41, dan is dit percentage 75. Daarnaast is er een maximum subsidiebedrag van € 150.000.

Bekijk de volledige lijst met investeringen waarvoor je subsidie kunt aanvragen.

Regeling Samenwerken aan groen-economisch herstel

De tweede regeling is Samenwerken aan groen-economisch herstel. Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Ook hier zijn vijf categorieën waarover subsidie aangevraagd kan worden:

  • duurzame toegevoegde waardeketen
  • innovatieve digitalisering
  • gebiedsgerichte pilots
  • sectorale initiatieven
  • samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken

Afhankelijk van de categorie gelden er minimumbedragen van € 100.000 tot € 300.000, en maximumbedragen van € 500.000 tot € 2 miljoen. Projecten worden beoordeeld op deze selectiecriteria: effectiviteit, haalbaarheid, innovatie en efficiëntie.

Beheer
WP Admin