Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Europese Commissie ziet geen reden voor steun varkensmarkt

De Europese Commissie ziet op dit moment nog geen reden om in te grijpen in de varkensmarkt.

Dat bleek op dinsdag 25 januari in een debat van de landbouwcommissie van het Europees Parlement. Adjunct-directeur-generaal Michael Scannell van de Europese Commissie zegt zich zeer bewust te zijn van de situatie in de varkensmarkt. Tegelijk zegt de Europese Commissie dat ingrijpen in de markt heel lastig is. De Europese Commissie heeft beperkte maatregelen om steun te geven. Verschillende Europarlementariërs, onder wie Bert-Jan Ruissen (SGP), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en de Vlaming Tom Vandenkendelaere, vinden dat de Europese Commissie te passief is.

Veerkrachtig en flexibel

Volgens de Europese Commissie is de varkenshouderij heel veerkrachtig en flexibel en in staat snel te reageren op de markt. De varkenshouderij heeft zelf nieuwe markten ontwikkeld. “Dit is een zeer inventieve sector”, aldus Scannell, die stelt dat de Europese varkenssector een omzet maakt van ongeveer € 40 miljard. Met een crisisbudget van ongeveer € 400 miljoen kan de Europese Commissie weinig uitrichten, als daartoe al besloten zou worden.

De uitbraken van Afrikaanse varkenspest verstoren de markt, maar dat betekent volgens de Europese Commissie niet dat daarmee voor alle Europese producenten afzetmarkten buiten de EU zijn weggevallen. Negen lidstaten hebben inmiddels staatssteun-maatregelen genomen om hun varkenshouderij te ondersteunen.

Concentratie in de varkenshouderij

Voorzitter Norbert Lins van de landbouwcommissie lijkt de koers van de Europese Commissie gericht op een verdere concentratie in de varkenshouderij. “Ik krijg de indruk dat sommigen in de sector zitten te wachten tot de kleineren het opgeven.”

Reacties

  1. Met de inkomens die gepresenteerd zijn over de laatste jaren zal er geen steun gegeven worden aan varkenshouders. De afgelopen jaren is goed verdient en nu is het iets minder. Wanneer je de inkomens gaat middelen aan de hand van de gepresenteerde gegevens lijkt het nog allemaal zeer aardig.

Beheer
WP Admin