Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

Europese Commissie presenteert voorstel Renure: max. 100 kg N/ha

De Europese Commissie heeft het concept voor de regeling om Renure toe te staan als kunstmestvervanger gepubliceerd. Het voorstel is ter consultatie voorgelegd.

De Europese Commissie wil het gebruik van maximaal 100 kilo stikstof uit Renure toe staan als meststof bovenop de standaardnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. Voorwaarde is wel dat het geen negatieve milieueffecten heeft.

De toelating geldt alleen voor mestverwerkingsproducten van consistente kwaliteit met minimaal 90% minerale stikstof ten opzichte van het totale aanwezige stikstof. De meststof moet minimaal 3% stikstof bevatten op basis van drogestof.

De volgende technieken worden daarbij toegelaten: strippen en wassen van ammoniak om ammoniumzouten te produceren, toepassing van omgekeerde osmose om minerale concentraten te produceren, en stikstofrijke fosfaatzouten (struviet) neergeslagen uit dierlijke mest.

Om een veilige landtoepassing van Renure te waarborgen, moeten lidstaten strikte kwaliteitsnormen toepassen. Het gaat hier zoal om maximumnormen voor verontreiniging met pathogenen en aan gehaltes van koper, zink en micro-organismen. Er mag maximaal 300 mg koper en 800 mg zink per kilogram drogestof in zitten.

Geen groei meer van veestapel bij toelating

De Europese Commissie wil niet dat de toelating van Renure leidt tot groei van de veestapel of een hogere concentratie van vee. Daarom moeten lidstaten het gebruik van Renure boven de norm van 170 kgN/ha goed monitoren. Ook mag de veestapel en mestproductie vanaf het moment van toelating van Renure niet meer toenemen. Voor Nederland lijkt deze maatregel niet direct gevolgen te hebben, omdat dit al is vastgelegd in de derogatiebeschikking.

Meststoffen gelijk onderwerken

Daarnaast vraagt de Europese Commissie om passende maatregelen te nemen om uitspoeling van meststoffen te voorkomen, met name bij najaarsaanwending in de akkerbouw, bijvoorbeeld met vanggewassen of equivalente maatregelen. Om negatieve milieueffecten bij het toepassen van de meststoffen te voorkomen, stelt de Europese Commissie dat meststoffen met meer dan 60% stikstof en een pH hoger dan 5,5 via injectie of direct onderwerken moeten worden toegepast. De Commissie vraagt ook extra voorzorgsmaatregelen om negatieve milieueffecten te voorkomen in en rond Natura 2000-gebieden en in de buurt van waterbeschermingsgebieden.

Adema verheugd dat voorstel er ligt

Demissionair landbouwminister Piet Adema is blij dat er een voorstel ligt. Hij noemt het fantastisch dat de Europese Commissie zo snel een voorstel heeft gemaakt om Renure mogelijk te maken. “Daar heb ik me, samen met collega’s uit het kabinet, de afgelopen tijd zeer vasthoudend voor ingezet. We zijn heel blij dat dit nu tot dit resultaat heeft geleid.”

De minister spreekt van een zeer belangrijke ontwikkeling om dierlijke mest te kunnen verwerken tot een beter type kunstmest. Dat is beter voor het milieu en passend bij een duurzame landbouw, aldus Adema. Het kan ook bijdragen aan het verlichten van de druk op de mestmarkt. In een eerste reactie zegt Adema dat het voorstel positief lijkt voor toepassing in Nederland, maar inhoudelijk moet het ministerie het voorstel nog verder beoordelen.

Wanneer de toelating in de praktijk werkbaar wordt, is nog onduidelijk. De consultatieperiode is van 19 april tot en 17 mei. Daarna zal de Commissie met een definitief voorstel komen, waarna lidstaten hun voorstel kunnen maken om gebruik te maken van de regeling.

Het voorstel is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14242-Commission-Directive-amending-Annex-III-of-the-Nitrates-Directive_en

Reacties

 1. Renure is een ‘oplossing’ om van mesttransport af te komen. Het is niet zoals vaak wordt gezegd een vervanger van kunstmest. Dat is het wel voor de individuele melkveehouder die dan minder mest afvoert en dus minder kunstmest aankoopt. Afgevoerde mest wordt echter elders weer ingezet, waar het kunstmestgebruik vermindert. Het is verplaatsen van kunstmestgebruik, niet verminderen. Dat verplaatsen moet, omdat we in verhouding tot de grote dierlijke sector te weinig afnemers in de teelt hebben, wel ver weg naar bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk. Dat is weer veel gesleep met vooral water.

 2. Renure, alleen interesant voor (grote) intensieve niet weidende boeren. Een schijn oplossing die ook nog een veel geld, energie en toevoegmiddelen kost. Waarom niet gewoon de keuze tussen Renure of derogatie. Iedereen blij. Bij derogatie minder milieu onvriendelijke kunstmest en voor wie veel mest moet afvoeren kan renure een uitkomst zijn. Er is allan gebleken dat dierelijke mest vriendelijker is voor het milieu dan kunstmest.

 3. De politiek blijft maar verbazen. Iedereen weet dat rundveemest veel minder uitspoelingsgevoelig is als renure en helemaal niet duurzaam is wat betreft CO2, energie en transport. Maar gelukkig geeft het wel wat verlichting op de overspannen mestmarkt. Dit scheelt zo maar 1 miljard euro per jaar voor de sector, derogatie voor grasland had 2 miljard kunnen besparen met een goede lobby.

 4. Fantastisch Adema, wees er trots op dat over een jaar of 5-10 misschien er renure installaties staan die tegen hoge kosten en met veel energiegebruik een kostbaar kunstje doen, tenzij je gedoogt zoals agractie voorstelt komt het toch te laat, grote ‘ ziener’, grote afbreker.

 5. De ggb grasboer zit straks met een kringloopgat, te weinig mest en teveel mest. Renure is een kostenpost mooi voor intensief en een drama voor die de kringloop cirkel nu al rond hebben.

  1. Zijn we bezig om die 170 kg per ha omhoog te brengen, zet europa die 170 nog een keer vast via het gebruik van renure. Zoals attie stelt heeft de ggb veehouder niks aan renure. Een hoop kosten en transport om dezelfde mest ( in verschillende fracties) weer op je grond te brengen. Renure is goed voor overschotbedrijven die hun mest kunnen indikken zodat ver transport draaglijk wordt.

 6. Moet er wel naar de plek worden gekeken waar een waterbescherming gebied zich bevind .
  Want hoog gelegen gebieden zijn uitgesloten van droogteschade vergoeding omdat er ondoorlatende kleilagen bevinden in de ondergrond . En er sprake is van z.g. schijngrondwater spiegel profielen.
  Hier moet echter geheel onterecht dus wel met 170 kg N gerekend worden sinds vorig jaar
  En dat met een vergoeding van 9€ waar de werkelijke kosten 30€ zijn.
  Maar ja van LTO hoeft je niks te verwachten , want die offeren die paar boeren op voor de andere.

 7. Valt spuiwater hier ook onder? Raar eigenlijk dat europa geen groei wil van de veestapel terwijl frankrijk een bonus van 50 euro per kalf en 200euro per vleeskoe geeft bij aankoop. Over 10 jaar is er te weinig vee in europa ( dubbele agenda?).

 8. In nieuweoogst.nl staat de geproduceerde dierlijke mest niet toe mag nemen op provinciaal niveau. Dat lees ik hier niet terug terwijl dat best relevant is als het klopt

Beheer
WP Admin