Foto: Ton Kastermans RundveeNieuws

Emmi beloont boeren ook voor productiebeperking

De Zwitserse kaasreus Emmi beloont de leveranciers met een bonus van 10 rappen (9 cent) per kilo minder geleverde melk in de maanden maart en april. Emmi beperkt de premie tot maximaal 50% van het volume in de betreffende maanden.

De maatregel lijkt op de bonus die FrieslandCampina 6 weken lang hanteerde voor het stabiliseren van de melkaanvoer. Emmi laat de periode van vrijwillige beperking geen 42 dagen, maar 60 dagen duren.

Stabiliseren van zuivelmarkt

De maatregel, die in een brief aan de Zwitsere leveranciers is aangekondigd, is volgens Emmi nodig om de zuivelmarkt weer te stabiliseren. Sinds november 2015 is er zeer veel melk bij gekomen, ondanks lage prijzen voor de B- en C-klassen melk. Ondertussen stagneert de afzet van zuivelproducten, door een harde frank en toenemende aankopen van voedingsmiddelen over de grens.

De maatregel van Emmi volgt op een eerdere oproep van de Vorstand der Schweizer Milchproducenten (SMP, de Zwitserse NZO) aan melkveehouders om hun productie met 3% te beperken.

De SMP meent dat melkveehouders weinig pijn hoeven te leiden van een productiebeperking, omdat de markt voor slachtkoeien goed is en bij afvoer voor de slacht minder veevoer hoeft te worden bijgekocht. De oproep van de SMP kwam ruim voordat Emmi besloot om te gaan belonen voor productiebeperking.

Meer informatie over de prijzen van zuivel vind je in Boerderij Marktprijzen.

Beheer
WP Admin