Het concept met een zogeheten spoeltoilet kan worden toegepast bij bestaande stallen. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Eerste varkensbedrijf gaat met spoeltoilet draaien

Het toiletsysteem op het varkensbedrijf van William Meulendijks in Deurne (N.-Br.) is vanaf september volledig operationeel.

Dan draait het zogeheten Total Circulair Farmconcept (TCF) ook in de zeugenstal, vertelt de varkenshouder. Met het TCF wordt de mest periodiek uit de put onder de stal gespoeld. Zodra de put leeg is, wordt er weer een laag spoelwater in gezet, vergelijkbaar met een toilet. De laag water in combinatie met het frequent legen van de put moeten ervoor zorgen dat emissies van methaan, ammoniak en geur nauwelijks ontstaan.

Zuiveren en hergebruiken

Het spoelwater met de mest en urine wordt vervolgens gescheiden. De dunne fractie wordt middels biologische verwerking en een aantal zuiveringsstappen hergebruikt als spoelvloeistof voor het varkenstoilet en mag binnenkort ook op het oppervlaktewater worden geloosd. Meulendijks legt uit dat hij later dit jaar alleen nog de dikke fractie van de mest hoeft af te zetten. Deze heeft een drogestofpercentage tussen de 27 en 32.

Aanvraag erkenning

Vanaf september wordt gestart met het finetunen van de techniek en het meten van de emissies. De bedoeling is dat het TFC op termijn een plek krijgt op de RAV-lijst met schone stalsystemen. De bedoeling is dat het TFC op drie Brabantse varkensbedrijven gaat draaien. Het project wordt financieel ondersteund door de provincie Noord-Brabant.

Reacties

  1. waarom is ervoor gekozen om de dunne fractie op een biologische wijze te scheiden? is dit systeem alleen simpeler en bedrijfszekerder dan een omgekeerde osmose installatie of zitten hier nog meer voordelen aan?

Beheer
WP Admin