Europarlementariër Martin Häusling wil dat bepaalde soorten antibiotica alleen nog door mensen gebruikt mogen worden. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Dierenartsen in actie tegen antibiotica-motie

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) roept dierenartsen en andere veehouderij-organisaties op in actie te komen tegen een motie van Europarlementariër Martin Häusling. Die wil dat bepaalde soorten antibiotica alleen nog door mensen gebruikt mogen worden.

Het gaat dan om antibiotica die van essentieel belang zijn in de humane gezondheidszorg. De dierenartsenorganisatie laat weten zich grote zorgen te maken. ‘Als deze motie erdoor komt, zou dit de diergezondheid, het dierenwelzijn én de volksgezondheid ernstig in gevaar brengen’, aldus de KNMvD. De dierenartsen willen dat belangrijke antibiotica ook voor de diergeneeskunde behouden blijven.

Protest tegen motie

De KNMvD en de Europese koepelorganisatie voor dierenartsen (Federation of Veterinarians of Europe) zijn samen een lobby gestart om zoveel mogelijk organisaties in de veehouderij ertoe te bewegen tegen de motie te protesteren.

De organisaties vragen Europarlementariërs in een open brief tegen de motie te stemmen, en roepen dierenartsenpraktijken op de brief te ondertekenen. Daarnaast vraagt de KNMvD dierenartspraktijken om ook andere organisaties in hun netwerk te benaderen om de brief te ondertekenen.

In de week van 13 september stemt het Europees Parlement over de motie, die betrekking heeft op de Europese diergeneesmiddelenverordening.

Minder opties tegen zoönosen

De dierenartsen vrezen dat een verbod op het gebruik van bepaalde types antibiotica bij dieren juist zou kunnen leiden tot meer antibioticaresistentie, omdat de veterinaire gezondheidszorg dan afhankelijker wordt van slechts enkele types antibiotica. Daarnaast vrezen ze dat een verbod hierop een risico vormt voor de humane gezondheidszorg, omdat dan minder opties zijn om zoönosen te behandelen. Ze wijzen daarnaast op diverse recente studies, die aantonen dat maar weinig effect is van gebruik van antibiotica bij dieren op humane antibioticaresistentie.

Beheer
WP Admin