Nakomelingen van de db.77-eindbeer.<br /><em>Foto: Mark Pasveer</em> VarkensNieuws

De db.77-eindbeer zegeviert in test

De db.77-eindbeer van fokkerijorganisatie BHZP komt als beste uit de warentest vleesbiggen.

In opdracht van het Duitse Wochenblatt Westfalen-Lippe zijn vier eindberen vergeleken, gekruisd met 4 verschillende zeugen. Uitvoerder van de test is de Landwirtschaftskammer Noordrijn-Westfalen. Getest zijn de volgende eindberen: db.77, de PIC 408, de Topigs Norsvin Piétrain-select en de German Piétrain. Deze beren zijn gebruikt op een DanAvl-zeug, db.Viktoria, PIC-zeug en Topigs 20-zeug.

Onder aan de streep komt de db.77 als beste uit de bus. De nakomelingen van deze eindbeer kenmerken zich door een hoge groei, gunstige voerderconversie, behoorlijke karkaskwaliteit en prima vleeskwaliteit en risico op stinkers is bij non-castratie is in orde. Het zwaarst in de beoordeling weegt voederconversie, 35%, gevolgd door karkaskwaliteit 30%, groei 25% en vleeskwaliteit en stinkerrisico, beide 5%.

Handvat voor berenkeuze

De Topis Norsvin Piétrain-select presteert op alle testelementen degelijk, schrijven de onderzoekers. De PIC heeft ten opzichte van de andere eindberen een streepje voor op karkaskwaliteit. Ook blijkt dat de PIC 408-beer goed tot zijn recht komt op een Deense zeug. De German Piétrain heeft een streepje voor met vleeskwaliteit.

De test is een handvat voor varkenshouders bij het maken van hun berenkeuze. Het helpt fokkerijorganisaties bij het scherphouden van hun fokprogramma. De onderzoekers stellen dat alle fokkerijorganisaties goed werk hebben verricht. De resultaten liggen op veel gebieden dicht bij elkaar. De beren presteren zoals een varkenshouder mag verwachten, stelt het onderzoek.

Beheer
WP Admin