Met data kan de varkenshouderij onder andere antibioticagebruik en CO2-footprint vastleggen voor de keten en zelf meer managementinformatie uit de keten krijgen. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Data varkens gebruiken voor ketentransparantie

Varkenshouders moeten niet op hun data blijven zitten. Delen van varkensdata speelt een rol in een lagere kostprijs en hogere ketenopbrengsten.

Europees gezien vraagt de consument meer lokaal/regionaal geproduceerd voedsel en transparantie over de productie. Tijdens het seminar Toekomstgericht Ondernemen dat Voergroep Zuid organiseerde stelde Marjan de Bock-Smit, co-CEO Impact Buying dat er voor de varkenshouderij volop kansen liggen om zich duidelijker te profileren op de CO2-footprint. Een groot aandeel van die footprint is voer. De sector moet volgens De Bock-Smit vaart maken met het in beeld brengen van de herkomst.

Varkenshouder Hans Verhoeven gaat daarin nog verder: “De frame over soja kunnen we alleen winnen als we laten zien waar die soja daadwerkelijk vandaan komt.” De Bock-Smit schetste een toekomst waarin de consument data krijgt over de herkomst van het varken, voer, houderijsysteem, enzovoort. Daar gaat de retail op inzetten.

Ronald Lotgerink, CEO Vion Food Group gaf vervolgens aan dat Albert Heijn hierin vooroploopt en de CO2-footprint over niet al te lange tijd ook op de verpakking gaat zetten. Alleen het door vertalen van zo’n claim in de prijs is nog lastig. Albert Heijn kan hierom niet ineens 50 cent per kilo duurder zijn dan de concurrentie, geeft Lotgerink aan.

Data varkens nodig om verschil in markt te maken

Met het delen van data is volgens de sprekers nog veel winst te behalen in de gehele keten. Onder andere in verbeteren van efficiëntie van de hele keten, diergezondheid en dierenwelzijn. Maar ook varkenshouders zelf zien data wel als inkomstenbron, omdat het uiteindelijk mee kan helpen in het verkrijgen van een betere prijs. Alleen is de kostprijs leidend.

Een varkenshouder kan wel meer data genereren maar als voor het uitlezen en verwerken extra mankracht ingehuurd moet worden, dan zal er wel extra voor betaald moeten worden. Verhoeven hield de aanwezigen voor dat ze niet op hun data kunnen blijven zitten. Er zal gedeeld moeten worden om te kunnen verbeteren, geeft hij aan. Uit eigen ervaring op zijn bedrijf en binnen de Keten Duurzaam Varkensvlees blijkt er nog veel te halen met optimalisatie van bedrijven, vooral op het gebied van gezondheid. Daarbij moet het varken weer centraal staan en op de tweede plaats het arbeidsgemak. Verhoeven: “Als we nu 30% kostprijsverlaging laten liggen door mindere gezondheid dan zijn we niet de besten van de wereld. We moeten kijken hoe we op de Nederlandse markt kunnen verbeteren.”

Ook Lotgerink breekt een lans voor het delen van data: “Vooruitgang zit in de keten. Gezondheid is daar een onderdeel van. Van een 12 tot 20% lagere kostprijs is de helft al te halen door meer te sturen op data en stalaanpassingen.”

Meer artikelen over varkensdata lezen? Bekijk de themapagina hier.

Reacties

  1. Dat AH niet blijft betalen voor een hotel zonder insecten, 5 onbewoonde vogelhuisjes & een onkruidstrook mag duidelijk zijn.

Beheer
WP Admin