Een Hanskamp Koetoilet in een praktijkstal in Terborg (Gld.). Een bak achter de koe vangt urine op en zo komt dit niet in contact met mest. - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

CowToilet verlaagt stikstofemissie met een derde

Het CowToilet van Hanskamp Agrotech kan de stikstofemissie uit de melkveestal aanzienlijk verlagen.

Na een jaar meten blijken de emissies bij gebruik van het CowToilet 38% lager voor totaal stikstof en 33% voor ammoniak. Dit meldt onderzoek van Wageningen Livestock Research, uitgevoerd op Dairy Campus in Leeuwarden.

Het CowToilet van producent Hanskamp stimuleert de koe om in een krachtvoerbox te urineren. Het toilet vangt de urine op en voert deze apart af om te voorkomen dat het bij de mest terechtkomt. Het was een van de stalsystemen in een onderzoek naar de effecten van bronscheiding in de melkveestal op emissies en mestkwaliteit, binnen het publiek-private-project ‘Mestscheiding in melkveestallen’.

Reductie stikstofemissie met CowToilet

De uitkomsten laten zien dat er met emissie-reducerende systemen over lange perioden aanzienlijke reducties in stikstofemissie uit de melkveestal gerealiseerd kunnen worden. Onderzoeker Herman de Boer zegt dat vooral ureum in de urine verantwoordelijk is voor stikstofemissie uit de melkveestal en vanaf het land. “Opvang van een deel van de urine, zoals met het CowToilet, kan de stikstofemissie aanzienlijk verlagen. We hebben zowel het totale stikstofverlies gemeten als de samenstelling van dit verlies, over een periode van een jaar, gekoppeld aan de hoeveelheid opgevangen urine, en vergeleken met een referentiestal. Dat maakt het CowToilet het meest uitgebreid gevalideerde emissiereducerende systeem van dit moment.”

Lees de reportage bij melkveehouder Rougoor: Eerste vergunde stal met CowToilet

Hoeveelheid opgevangen urine

In het onderzoek is gemiddeld 10,1 liter urine per koe per dag opgevangen. Dat is 35% van de geschatte urineproductie van een koe. De reductie in stikstofemissie was voor het totale stikstofverlies (-38%) wat groter dan het aandeel opgevangen urine, en voor de ammoniakemissie (-33%) wat kleiner. Door aanpassingen aan het systeem kan de hoeveelheid opgevangen urine mogelijk nog groter worden, wat de emissie verder kan verlagen.

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin