Foto: Chr. Hansen AlgemeenNieuws

Cees de Jong nieuwe voorzitter RvC ForFarmers

Cees de Jong is door Coöperatie FromFarmers benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van ForFarmers. De Jong was al lid van de RvC sinds 2017 en is met ingang van 26 april de opvolger van Jan Eggink.

De nieuwe voorzitter is nu nog CEO bij het beursgenoteerde Deense biotechnologiebedrijf Chr. Hansen tot 1 juni 2018. De Jong is tevens de eerste voorzitter die niet zelf boer is en geen lid van de coöperatie FromFarmers. De coöperatie is nog steeds de belangrijkste aandeelhouder van het inmiddels beursgenoteerde ForFarmers.

Foto: Chr. Hansen

Foto: Chr. Hansen

De benoeming is bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Besloten is om het dividend 2017 vast te stellen op € 0,30 per aandeel, in 2016 was dat € 0,24.

Meer aandelen uit kunnen geven

Naast de herbenoeming van CEO Yoram Knoop is ook het voorstel aangenomen om meer aandelen uit te kunnen geven gedurende anderhalf jaar. Dat gaat in principe om 10% van de huidige aandelen en kan verhoogd worden naar 20% in het geval van fusies, overnames of samenwerkingen.

Aandelen aan medewerkers

Een ander besluit betrof een nieuw aandeleninkoopprogramma tot maximaal 10% van de geplaatste aandelen. Dat is voor het verstrekken van aandelen aan medewerkers via het zogenoemde medewerkersparticipatieplan. De Raad van Bestuur heeft besloten om op 2 mei te starten met het inkoopprogramma.

Beheer
WP Admin