Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) op het Binnenhof. Schouten neemt de taken van landbouwminister Henk Staghouwer tijdelijk over, nadat hij zijn vertrek aankondigde. - Foto: ANP/Laurens van Putten AlgemeenNieuws

Carola Schouten terug op landbouw, voor hoe lang?

Minister Carola Schouten keert voorlopig terug op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vicepremier en minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is dinsdag formeel aangesteld als vervanger van de opgestapte Henk Staghouwer.

Wie de definitieve opvolger wordt van Staghouwer is nog niet bekend. De ChristenUnie houdt wel vast aan het departement. Fractieleider Gert-Jan Segers zei dinsdag voor aanvang van de fractievergadering dat hij niet met ministersposten wil gaan schuiven, waardoor het ministerie van LNV bij een andere partij zou worden ondergebracht.

Segers is dinsdag begonnen aan een zoektocht naar geschikte kandidaten in eigen kring die het departement kunnen en willen leiden. De partij heeft een aantal oud-bewindslieden in de gelederen die in aanmerking zouden kunnen komen.

Paul Blokhuis

Paul Blokhuis, tot begin dit jaar staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is een van de namen die in Den Haag wordt genoemd. Blokhuis (1963) heeft Haagse ervaring, wat in zijn voordeel pleit. Blokhuis heeft diepe wortels in de ChristenUnie, hij was volksvertegenwoordiger in de Gelderse Staten, wethouder in Apeldoorn en staatssecretaris. Hij studeerde geschiedenis in Leiden.

Andries Heidema

Toen de ChristenUnie op zoek was naar een landbouwminister in het vorige en het huidige kabinet kwam de naam van huidig Overijssels commissaris van de Koning Andries Heidema regelmatig naar voren. Heidema (1962) is afgestudeerd in Wageningen (landinrichting) en was als ambtenaar werkzaam bij de Rijks Planologische Dienst en op het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu. Hij was voor de ChristenUnie raadslid en wethouder. Hij was in verschillende gemeenten burgemeester, voordat hij commissaris van de Koning werd.

Cees Veerman: ‘Zeg nooit nooit’

In een vraaggesprek met Sven Kockelman (Radio1) legde oud-landbouwminister Cees Veerman (1949) de suggestie dat hij minister zou kunnen worden niet meteen terzijde. “Ik ben van de verkeerde partij. Die post komt de ChristenUnie toe”, aldus Veerman, die er aan toevoegde: “Zeg nooit nooit.” Veerman zegt dat de opvolger van Staghouwer begrip voor boeren moet hebben. Veerman adviseert Carola Schouten om nu direct een staatscommissie voor de landbouw in te stellen, die met een langetermijnvisie komt.

Voorlopig is Carola Schouten de Landbouwminister. Zij heeft in het nabije verleden niet de indruk gegeven erg terug te verlangen naar haar vorige post. Desalniettemin zouden Haagse waarnemers niet vreemd opkijken dat Schouten definitief terugkeert op LNV, als er een zwaar beroep op haar verantwoordelijkheid wordt gedaan. In dat geval zal de ChristenUnie op zoek gaan naar een nieuwe minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Lees ook: Superaardige minister die nooit met de vuist op tafel sloeg

Reacties

  1. Carola Schouten heeft eind 2018 kringlooplandbouw als hoofdkoers van de overheid aangegeven. Met als ‘onderstroom’ dat kunstmest en krachtvoer van ver weg (Amerika en Oekraïne toen nog met een vraagteken) grotendeels afgebouwd moeten zijn in 2030. Dan zouden we van input/output landbouwland nu zelfs koploper kringlooplandbouw in de wereld moeten zijn.

    Door de ammoniak discussie zij we van het pad geraakt, maar kringlooplandbouw staat nog steeds als de richting die de politiek heeft gekozen. In combinatie met afbouw van dierlijk eiwit ten gunste van plantaardige productie. Het zou mooi zijn als de uitwerking van die koers weer wordt opgepakt. Niet als dé oplossing, maar wel als een richting die met meer uitwerking dan tot nog toe veel kan bijdragen. Ammoniak lost dan vanzelf mee op. Van de stikstof die de landbouw uit gaat naar de verwerker/consument, rond 45% van de stikstofinput, komt nu 2,3% als reststroom terug. Van de fosfaat rond 5%. De rest eindigt als afval in de vuilverbranding. Als we die benutten kan de externe input naar verhouding dalen. We kunnen het niet meer normaal vinden dat we het als afval behandelen wanneer stikstof schaars is en de kranten vol staan met zorgen over voedselvoorziening.

    Dagelijks poepen we in Nederland 25.000 ton mensenmest bij elkaar. Genoeg om jaarlijks 400.000 ha tot de derogatienorm en de fosfaatnorm te bemesten!

    Carola, pak je deze handschoen op?

    1. Dierlijke mest wordt, ook na verwerking / behandeling, als afval gezien en mag alleen binnen dierlijke mestnorn of voor export benut worden. Laat Schouten die handschoen eerst oppakken (laaghangend fruit). Rioolslib is zodanig vervuild met zware metalen, medicijnen en chemicaliën, dat dit al tientallen jaren verboden is op landbouwgrond. Als boer zijnde zou ik dit ook niet graag ontvangen (over bodemverontreiniging gesproken). De oplossing is m.i. simpeler en scheelt veel kunstmest = aardgas en ligt dichter bij kringloop-landbouw!

  2. Aub geen veerman. Hij is van de postcode loterij samen met van geel cda. Beide tegen de landbouw. Ik denk dat ze geen goede minister van landbouw kunnen vinden. Iedereen die van de landbouw houdt wil het uitgestippelde regeringsbeleid niet uitvoeren. Carrièrejagers vind je wel, alhoewel je terugtrekken na een half jaar geen goed cv geeft.

Beheer
WP Admin