De Brabantse plannen met de veehouderij brengen veel boeren op de been. Hier protesteren boeren voor de deur van het provinciehuis in Den Bosch. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Brabant overtuigt van juridische houdbaarheid veeplannen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant is ervan overtuigd dat de aanscherping van de milieunormen en staldering voor de veehouderij juridisch goed is geregeld.

Dat blijkt uit een brief van GS naar aanleiding van vragen van de PVV-Statenleden Maikel Boon en Alexander van Hattem.

De beide PVV‘ers hadden GS gevraagd van de visie van advocaat Theo Linssen, die van mening is dat de aanscherping ‘uitermate gekunsteld is en juridisch helemaal niet kan’.

Volgens GS zijn de maatregelen die uit het besluit voortvloeien voor wat betreft de Verordening Ruimte genomen omdat ze vanuit een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk zijn. “En vanuit die optiek juridisch mogelijk zijn”, aldus GS in de reactie op de vragen van Boon en Van Hattem.

Ook de door de PVV‘ers aangehaalde kritiek van advocaat Paul Bodden dat de rapporten van de provincie ‘te globaal zijn en de gevolgen onvoldoende aangeven’ schuift GS terzijde. Er is uitgebreid onderzoek gedaan, aldus GS; zowel de effecten vanuit economische perspectief als vanuit natuur en omgeving zijn in kaart gebracht. GS: “Dat hierbij niet wordt ingegaan op de gevolgen voor ieder individueel bedrijf is evident en vanuit het schaalniveau van algemene regels ook niet nodig.”

Beheer
WP Admin