Foto: Matthijs Verhagen VarkensAchtergrond

Bijna € 400.000 voor onderzoek naar emissiearme stal

Overijssel stelt geld beschikbaar aan Animal Life Plus voor onderzoek van het Micro Balans-systeem.

De provincie geeft het bedrijf in Bergentheim € 382.439 subsidie om te onderzoeken of het systeem voldoet aan de certificeringseisen van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) en Groen Label-stal. Dat maakt het bedrijf bekend.

Vier praktijkbedrijven krijgen een proefstalstatus, zodat het effect op de ammoniakemissie kan worden onderzocht. Naast ammoniak reduceert het systeem ook de hoeveelheid fijn stof in de stallucht, aldus het bedrijf.

Biologisch reinigingsmiddel in stal vernevelen

Kern van het Micro Balans-systeem is een continu-‘reiniging’ van stallen door periodiek een volledig biologisch reinigingsmiddel in de afdelingen te vernevelen. Door de nevel slaat de fijn stof neer op de wanden en stalinrichting en hecht zich daaraan. Daarnaast verlaagt de nevel het ammoniakgehalte in de stallucht. Over de samenstelling van het reinigingsmiddel doet het bedrijf geen mededelingen.

Bekijk de video hoe het reinigingsmiddel werkt op een varkensbedrijf in Bruchterveld (Ov.).