Premium
Foto: Ruud Ploeg VarkensColumn

‘Beschikbare budget met 70% overtekend’

Reacties

 1. De regelingen lbv en lbv+ staan nog open, veehouders kunnen zich nog steeds inschrijven.
  Waarom wacht de varkenssector niet netjes totdat de termijn gesloten is voordat zij de ruimte van andere sectoren wil overnemen?
  De varkenssector was voorstander van de verdeling van het budget met schotten ertussen.

 2. Het hele stikstof verhaal is een grote leugen. Het is bedacht door de antie dierhouderijpartijen die opnieuw een stok hebben gevonden om de dierhouderij de nek om te draaien.
  Zoveel te langer als alle besluitvorming wordt gerekt, zoveel te meer waarheden komen er boven tafel.
  Een hoop bla bla gebaseerd op emotie, zoals tegenwoordig heel veel besluitvorming in de politiek.

 3. Het stikstofdossier is idd een puinhoop
  Maar dat geldt voor meer beleid mbt de landbouw
  De oorzaak is de keuze om van problemen een verdienmodel te maken, in de volle breedte
  Technische oplossingen om de emissies te beperken, toeleveranciers zien volop mogelijkheden nog voordat de juridische borging klaar is.
  Zelfs de Rabobank maakt die keuze.
  Tijdens de transitie-avond werden boeren opgeroepen niet te wachten met investeren.
  In de flyer van de bank staat: het is onze ambitie om de opgaven van het klimaatakkoord van Parijs te halen en N we MOETEN NU aan de slag!!!
  De woordkeuze door de Rabobank is iets anders, ik beschrijf hoe ik het lees.

  1. De gemene deler van mijn reactie is stikstofbeleid
   In het beleid zitten zoveel politiek gevoelige keuzes dat het na de verkiezingen alle kanten op kan met de stikstofwet/stikstofcrisis.
   Ik begrijp de Rabobank vanuit hun commitment mbt de SDG opgaves.
   De sector heeft al veel geïnvesteerd in emissiereductie
   Veel systemen en vloeren zijn afgeschoten door de rechter
   Een stevige pas op de plaats of een zeer sterk vangnet is nodig mbt stikstofinvesteringen, zodat de sector niet geconfronteerd wordt met mislukte innovatie waardoor er opnieuw geïnvesteerd moet worden.
   Een keer is echt de portemonnee leeg.

Beheer
WP Admin