Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Beregeningsverbod Limburg, meldplicht in Hunze en Aa‘s

Het waterschap Limburg heeft inmiddels ook voor een deel van het werkgebied een verbod ingesteld voor beregening met oppervlaktewater.

In het waterschap Hunze en Aa’s is het wel toegestaan, maar vraagt het schap boeren om het vooraf te melden.

Het Limburgse verbod gaat vrijdag 18 juni om 12.00 uur in. Het verbod geldt voor alle soorten onttrekkingen, behalve voor het beregenen van kapitaalintensieve gewassen in de groente-, fruit-, boom-, of sierteelt. Voor de landbouw betekent dit dat gras, mais, suikerbieten, aardappelen en granen niet beregend mogen worden met oppervlaktewater. Met grondwater mag dit wel, met een bestaande put.

Het waterschap Hunze en Aas is begonnen met het aanvoeren van water uit het IJsselmeer om de peilen hoog genoeg te houden. Beregenen met oppervlaktewater mag ook nog, maar dit moet vantevoren aangemeld worden.

Het schap Brabantse Delta was vorige week de eerste met een beregeningsverbod en breidt deze nu uit.

Beheer
WP Admin