Partner
Foto: KWS RundveePartner

Bemest snel bij om opbrengst en kwaliteit te halen

Het ideale moment om Snelle Lente Rogge te bemesten komt eraan!

Snelle Lente Rogge is in de basis een unieke hybride rogge en is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. De rogge is in staat om in het vroege voorjaar zeer snel te groeien en om half april al 4.000 tot 5.000 kilo drogestofopbrengst met een eiwitpercentage van 15-18% te behalen. Om dit te realiseren is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen gewenst.

Start nu met aanvullende bemesting

De meeste Snelle Lente Rogge is als vanggewas na de oogst van maïs voor 1 oktober gezaaid. Dat betekent dat de Snelle Lente Rogge op de meeste percelen geweldig goed staat. Omdat ook de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kun je vanaf nu tot begin maart de aanvullende bemesting geven.

Het advies is om ten minste 50 kilo, maar liever nog 100 kilo zuivere stikstof, aangevuld met zwavel, per hectare te bemesten. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, gaat het in de meeste gevallen om 50-80 kilo. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.


Tekst gaat verder onder de video

Bemestingstijdstip hangt af van bodem

Het beste moment om te bemesten is uiteraard afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het onder slechte omstandigheden toch willen bemesten met als gevolg spoorvorming, is uiteraard niet verstandig. Eventuele structuurschade heeft gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst van de rogge. Daarnaast kan het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweegbrengen.

Zwavel naast stikstof

Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

In welke vorm bemesten?

De meest gangbare manier van bemesten is het strooien met een gangbare kunstmeststrooier van een minerale stikstof-zwavel meststof. Denk daarbij aan KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26.

Foto: KWS

Foto: KWS

Meer weten over Snelle Lente Rogge?

Wil je meer informatie over Snelle Lente Rogge? Of heb je vragen over de bemesting van Snelle Lente Rogge? Bel of mail dan met je regionale KWS-adviseur.

Beheer
WP Admin