Voor agrarische grond langs rivieren en beken gaan beperkingen gelden als natuurherstelwet een feit is. - Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Arcadis: natuurherstelwet EU treft vooral landbouw

Van alle economische sectoren wordt de landbouw het hardst getroffen door de gevolgen van de Europese natuurherstelwet.

Dat stelt Arcadis in een eerste onderzoek naar de impact van de voorstellen van de Europese Commissie in de Verordening Natuurherstel. De verordening stelt een verslechteringsverbod in voor alle natuur, ook die buiten de aangewezen Natura 2000-gebieden.

“De grootste impact van de verordening is op basis van de uitgevoerde analyses te verwachten op met name de agrarische sector”, stelt Arcadis.

Over de verordening worden in Brussel op dit moment heftige parlementaire discussies gevoerd. De landbouwcommissie wees het voorstel dinsdag af. De visserijcommissie stemt later deze week. Volgende week zal de milieucommissie een oordeel uitspreken.

Lees ook: Frans Timmermans onder vuur; landbouwcommissie verwerpt natuurherstelwet

Natuurherstelwet EU: herstel landbouwecosystemen

In de verordening staat onder meer dat de landbouwecosystemen moeten worden hersteld. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de ontwikkeling van het aantal insecten en vogels, de hoeveelheid koolstof in de bodem en het areaal landbouwgrond met landschapselementen. Verder worden doelstellingen opgelegd voor veenweidegebieden (vernatting). Voor agrarische grond langs rivieren en beken gaan beperkingen gelden.

Doelstellingen natuurherstelwet onduidelijk

In de verordening zitten onduidelijkheden over de doelstellingen. De eerste doelen moeten in 2030 worden bereikt. Vervolgens is 2050 gesteld als einddatum voor verdere aanscherping. Arcadis constateert dat de vernattingseisen voor veenweidegebieden voor 2030 wellicht haalbaar zijn met het huidige beleid, maar er is nog onduidelijkheid over wat de Europese Commissie precies eist. Als de landbouw niet voldoet aan de vernattingseisen voor 2030 komen er aanvullende eisen voor 2040 en 2050.

Arcadis: “Dit zou vergaande gevolgen hebben voor de agrarische sector en leidt daarmee ook tot hoge kosten voor de overheid en de sector zelf. De omvang van deze kosten is zeer onzeker, want hangt in sterke mate af van de specifieke gebieden waarom het gaat.”

Landbouw grootste grondgebruiker landelijk gebied

Dat de landbouw de meeste effecten zal ervaren van de eisen in de natuurherstelwet, komt ook doordat de landbouw nu eenmaal de grootste grondgebruiker is in het landelijk gebied, constateert minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het voorstel van de Europese Commissie ligt nu in het Europees Parlement dat naar verwachting in juli over de voorstellen stemt. Als het voorstel wordt aangenomen, begint een onderhandelingsproces tussen de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement over de wet. Als dat tot een compromis leidt, zou de wet voor het eind van dit jaar definitief kunnen worden vastgesteld.

Beheer
WP Admin