Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Applaus voor Van Dam in EU-parlement

Bij zijn eerste optreden als Europees voorzitter van de landbouwraad kreeg Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, maandag 11 januari applaus van het het Europees Parlement.

De staatssecretaris lichtte in een vergadering van de landbouwcommissie toe wat Nederland als voorzitter wil doen in het komende half jaar.

Gezamenlijke antibiotica-aanpak

Van Dam legde nadruk op onder meer vermindering van het antibioticagebruik in een gezamenlijke aanpak van de humane en veterinaire gezondheidsministers. “Het gebruik van antibiotica moet naar beneden. En dat het kan, is in Nederland gebleken. “We hebben het antibioticagebruik in de veehouderij met tientallen procenten terug gebracht.” Van Dam wil dat er een systeem komt waarbij de Europese lidstaten elkaar in de gaten kunnen houden bij het antibioticagebruik.

Kwekersrecht is aandachtspunt

De staatssecretaris sprak de gehele vergadering in het Engels, ook in antwoord op in het Nederlands gestelde vragen door Jan Huitema (VVD), Bas Belder (SGP/ChristenUnie) en Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). Belder bracht net als Huitema het belang van het kwekersrecht ter sprake. Van Dam omarmde die opmerkingen. Hij zei het gevaarlijk te vinden als natuurlijke planteneigenschappen in handen komen van monopolisten.

Van Dam erkent problemen in zuivel en varkenshouderij

De Duitse europarlementariër Martin Haüsling (De Groenen) en enkele andere volksvertegenwoordigers verweten Van Dam geen aandacht te hebben voor de crisis in de zuivel en de varkenshouderij. De staatssecretaris erkende in zijn antwoord dat de problemen groot zijn, maar dat die niet kunnen worden opgelost door meer geld te spenderen. Hij hoopt op goede ideeën van de taakgroep-Veerman, die de positie van de primaire producent in de voedselketen bestudeert. “Boeren zijn soms niet sterk genoeg tegenover grote ondernemingen. En in de Nederlandse varkenshouderij is de situatie zo slecht, dat er voor de boeren niets te verdienen valt.”

Beheer
WP Admin