AkkerbouwNieuws

Alertheid nodig voor gezonde aardappelteelt

Dronten – Aardappeltelers moeten gespitst zijn op ziekten en plagen en bedrijfshygiëneprotocollen goed in acht nemen. Dat is de boodschap op de kennisdag ziekten en plagen die woensdag door de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en onderzoeksinstituut HLB werd gehouden.

NAO-aardappelexpert Maries Elemans benadrukte dat er uitdagingen liggen voor de Nederlandse aardappelsector.

Nog niet in Nederland

Elemans verdeelt de ziekten en plagen in 3 categorieën. De eerste zijn plagen die in Nederland nog niet voorkomen en die we hier ook niet willen hebben, zoals Epitrix en Zebra Chip. Epitrix is een kevertje dat voorkomt in Portugal en Spanje. Via import zou dat Nederland kunnen bereiken. Door goede controle van importaardappelen is dat probleem te voorkomen. Hetzelfde geldt voor Zebra Chip, een bacterie die meelift op de bladvlo die op zijn beurt met fruit meekomt vanuit landen buiten de EU naar Nederland.

In Nederland voorkomende, ongewenste ziekten

Daarnaast zijn er ziekten die hier voorkomen en die we liever kwijt willen, zoals bruinrot, ringrot en PSTVd. Een besmetting heeft grote impact op zowel de teler, die vaak na een besmetting door zijn omgeving wordt gemeden, als voor de gehele sector vanwege de mogelijke imagoschade.

Beheersbare plagen

Tot slot zijn er nog de beheersbare plagen, zoals de nieuwe virulentiegroep Pallida, chitwoodi en wratziekte. In Duitsland is vlak over de grens een nieuw pallida-aaltje gevonden, waarvan nog weinig bekend is.

Wratziekte en chitwoodi komt steeds meer voor, vertelt Albert Wolfs van HLB. Regelmatig worden chitwoodi en trichodoriden gevonden in opgestuurde monsters. Chitwoodi (maiswortelknobbelaaltje) is een onderschat probleem, omdat veel telers ten onrechte denken dat het aaltje alleen voorkomt op percelen waar soms mais staat.

Wratziekte actueel probleem

Wratziekte is nog steeds actueel. Onlangs is een bedrijf in Drenthe door de NVWA op slot gezet, omdat de bewuste teler fritesaardappelen met een te laag resistentiecijfer teelde in wratziektegebied A. In dit gebied mogen alleen aardappelrassen met een wratziektecijfer van 6 of hoger worden geteeld. De NVWA heeft meer aandacht voor wratziekte, omdat in het zetmeelgebied steeds meer telers consumptieaardappelen voor de frites- en vlokkenindustrie telen in plaats van zetmeelrassen met een voldoende hoog resistentiecijfer.

Beheer
WP Admin