Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Adema wil met sectoren in gesprek over verlagen mestproductie

Landbouwminister Piet Adema wil met sectorpartijen in gesprek over de extra maatregelen die nodig zijn om de stikstof- en fosfaatexcretie van de veehouderij komend jaar te verlagen. Een verschuiving tussen de sectorale mestplafonds sluit Adema daarbij niet uit.

Per 2025 geldt een nieuw fosfaat- en stikstofplafond voor de veehouderij. Om aan fosfaatplafond van 135 miljoen kilo te voldoen in 2025, moet de uitstoot nog 8,5% dalen in een jaar tijd. De stikstofexcretie moet nog 7,3% omlaag om aan het plafond van 440 miljoen kilogram te voldoen.

Generieke korting fosfaatrechten voorkomen

Adema wil een generieke korting op fosfaatrechten voorkomen. Hij heeft daarom besloten om de excretieforfaits voor melkvee voorlopig niet te actualiseren en om de fosfaatbank nog niet open te stellen. De fosfaatbank zou in principe open gaan als het aantal fosfaatrechten in de markt onder het plafond zou zijn. Dat is nu het geval, mede omdat de meststoffenwet nog niet is aangepast aan de nu geldende plafonds volgens de derogatiebeschikking. Via een ministeriële regeling wordt dit voor het komend jaar wel aangepast, zodat het weer in lijn is met de derogatiebeschikking. Nu is dat niet zo. Adema vindt dat ongewenst. “Omdat dit door de Europese Commissie kan worden opgevat als een signaal dat Nederland zich niet zou willen houden aan de voorwaarden uit de derogatiebeschikking.”

Veranderende vraag

Daarnaast wil Adema met sectoren in gesprek over verdere maatregelen om de mestproductie te verlagen. Daarbij wil Adema niet alleen rekening houden met de (verwachte) effecten van openstaande beëindigingsregelingen in verband met het stikstofbeleid, maar wil hij ook rekening houden met het effect van de veranderende vraag naar producten met meer aandacht voor dierenwelzijn. Dat zou ertoe kunnen leiden dat sommige sectorale plafonds sneller zullen dalen dan andere. Vanuit de Europese Commissie zijn er geen sectorplafonds opgelegd, alleen een totaal plafond voor de veehouderij.

Als extra maatregel om de mestproductie te verlagen, wordt gedacht aan het verhogen van het afromingspercentage bij de handel in fosfaatrechten.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Ze zullen altijd zorgen voor net dat beetje meer om de mestprijs op een hoog niveau te houden. De fabel ‘mestprobleem’ moet en zal in leven blijven.

  2. Ze zullen altijd zorgen voor net dat beetje meer om de mestprijs op een hoog niveau te houden. Zeg maar gewoon dat we op moeten donderen, praat er niet omheen. Dat deed Tjeerd dan weer wel, die zei gewoon wat er bedoeld werd.

  3. Ik weet niet maar Fosfaatrechten waren voor behoud derogatie aangezien die 2026 verdwijnt denk ik dat ze weinig te eisen hebben in Brussel…..

Beheer
WP Admin