Foto: ANP AlgemeenNieuws

Aandeel vrouwen in land- en tuinbouw stabiel

Het aandeel vrouwen in het aantal werkzame personen op agrarische bedrijven is stabiel. 56.000 vrouwen waren in 2017 werkzaam in de land- en tuinbouw, dat is een derde van het totaal aantal werkzame personen.

Het aandeel schommelt sinds 2000 tussen 33% en 36%. Van die vrouwen werkt 80% op familiebedrijven, meldt statistiekbureau CBS op Wereldvrouwendag. Het aandeel vrouwen is met bijna de helft het grootst op paardenbedrijven. Op melkvee- en varkensbedrijven rond 33% en op akkerbouwbedrijven net onder de 30%.

Het aandeel vrouwelijke bedrijfshoofden is wel gedaald in de periode 2005-2017, van 9% naar 6%. In 2017 waren er 2.800 bedrijven met een vrouwelijk bedrijfshoofd volgens de Landbouwtelling. Op de ruim 1.400 paardenbedrijven was het aandeel bedrijven met een vrouw aan het roer met 20% het hoogst. Bij melkveebedrijven is dat het laagst met 2%, maar dat zijn wel 346 bedrijven. 804 akkerbouwbedrijven telden een vrouwelijk bedrijfshoofd, dat is 8% net als op geitenbedrijven.

Opleidingsniveau

Vrouwelijke bedrijfshoofden hebben naar verhouding wel vaker een hogere opleiding blijkt uit cijfers in 2016. 22% van de vrouwen aan het roer heeft een HBO- of universitaire opleiding, bij mannen is dat gemiddeld bij 12% het geval. Mannen hebben vaker een agrarische beroepsopleiding, 82% tegenover 28% bij vrouwelijke bedrijfshoofden. Verder werken vrouwen vaker buiten de deur (27% tegen 23% bij mannen) en waren mannen juist vaker betrokken bij verbredingsactiviteiten in 2016.

Beheer
WP Admin