AlgemeenNieuws

Aalt Dijkhuizen benoemd als voorzitter Alliantie Verduurzaming Voedsel

Den Haag – Aalt Dijkhuizen is voorzitter geworden van de Alliantie Verduurzaming Voedsel waarin ketenpartners, LTO Nederland, FNLI, CBL, KHN en Veneco zich inzetten voor een duurzamere agrifoodketen.

Dijkhuizen wil met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid een plan maken om de productie, verwerking, distributie en bereiding van voedsel te verduurzamen. Focus ligt op de verduurzaming van de vleesketen, het tegengaan van voedselverspilling en reststromen zo goed mogelijk hergebruiken.

Dijkhuizen was voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR en is benoemd als boegbeeld van Agri & Food.

Beheer
WP Admin