Varkenshouderij

Nieuws

Zeugenbedrijven scoren zwak op bioveiligheid

Het infectierisico van PRRS op varkensbedrijven is hoog. Dat blijkt uit de analyseresultaten op 57 Nederlandse zeugenbedrijven.

De inventarisaties zijn uitgevoerd met gebruik van de Combat-app van farmaceut Boehringer Ingelheim. De uitkomsten bevestigen nog eens dat Nederland veterinair gezien een risicovol land is om varkens te houden. Ruim twee derde van de bedrijven heeft namelijk de score ‘erg hoog’ voor locatierisico. Dat komt door de hoge veedichtheid in Nederland, de ligging van veel bedrijven nabij doorgaande wegen of de aanwezigheid van een verzamelplaats of slachterij.

Geen extra nadruk op externe biosecurity

Om locatierisico te beperken, ligt het voor de hand om extra nadruk te leggen op de externe biosecurity. Dat blijkt vaak toch niet te gebeuren. Meer dan de helft van de in kaart gebrachte bedrijven heeft de score ‘hoog’ of ‘erg hoog’ voor externe risico’s. Dat betekent meestal dat er geen goede scheiding is tussen de vuile en schone weg en dat de aanvoer van dieren niet volgens de richtlijnen verloopt.

Interne bioveiligheid is beter

De interne bioveiligheid is beter met gemiddeld een relatief laag risico. Veel bedrijven zijn zo ingericht dat de diergroepen gescheiden liggen. Ten slotte lopen de meeste bedrijven wel weer hoge tot zeer hoge infectierisico’s bij hun management. Daarbij wegen dierstroomrisico’s zwaar, zoals het terugleggen van lichte biggen bij een zeug.

Dieren grootste infectierisico

Dierenarts Martijn Steenaert van Boehringer Ingelheim vertelt dat dieren het grootste infectierisico zijn op varkensbedrijven. Ziektekiemen, niet alleen PRRS, komen zelden zomaar binnenwaaien, maar gebruiken een ‘taxi’. Steenaert: “80 à 90% van de infecties wordt overgedragen via dieren of door dierlijk materiaal. Bij dat laatste valt te denken aan mest en ander vuil op kleding of gereedschap.” De Combat-app gaat verder dan PRRS. Een bedrijf met een laag infectierisico voor PRRS loopt ook minder gevaar dat andere ziektekiemen zich eenvoudig verspreiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.