Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Luchtwasser uit de gratie ten koste van emissiearme stallen

Emissies aanpakken bij de bron wordt de toekomst in de varkenshouderij. Dat vertelde Paul Jansen, directeur Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij.

Jansen sprak donderdag 27 juni tijdens een informatieavond voor bedrijven in de periferie. Het ministerie van LNV stelt € 40 miljoen subsidie beschikbaar om de ontwikkeling van nieuwe, emissiearme stalontwerpen te stimuleren. De subsidieregeling wordt dit najaar opengesteld.

Lees ook: Vrijwillige krimp met steun overheid

In contact met emissies

De bedoeling is emissies integraal aan te pakken. Dat betekent dat stallen zo ontworpen zijn dat geur, ammoniak, fijnstof, endotoxinen en methaan niet kunnen ontsnappen en overlast kunnen veroorzaken voor omwonenden. Maar het is ook de bedoeling dat de varkens en de boer zo weinig mogelijk in contact komen met de gassen. Het ministerie van LNV, de provincies en de Coalitie Vitale Varkenshouderij (POV, Rabobank, Vion, Agrifirm, ForFarmers en Topigs Norsvin) zijn het eens dat dit de juiste aanpak is om in een klap zoveel mogelijk af te rekenen met alle mogelijke emissies.

Leefomgeving

De subsidie van € 40 miljoen is onderdeel van de € 200 miljoen uit het regeerakkoord om de varkenshouderij te saneren. Centraal staat het verbeteren van de leefomgeving. Paul Jansen: “De emissies moeten echt omlaag. Anders houd je de sector niet in deze omvang in de benen.”

Luchtwasser

Vooralsnog is de luchtwasser de best beschikbare en erkende techniek om op grote schaal emissies te beperken. De erkenning van de Stal van de Toekomst van Keten Duurzaam Varkensvlees laat nog zeker een jaar op zich wachten. Er zijn mestpannen, maar verder zijn er nog geen kant-en-klare stalontwerpen die emissies bij de bron aanpakken.

Tempo maken, er is subsidie

Nieuwe staltechnieken

Jansen vertelt daarom dat het een jarenlang traject wordt om emissiearme stallen te ontwerpen, eventueel met een naschakeltechniek erachter om de laatste gassen op te vangen die de stal uit dreigen te glippen. Hij roept daarom ook de aanwezige bedrijven in de periferie op collectief te werken aan staltechnieken die alle mogelijke overlast voor de leefomgeving vermijden. Jansen: “Er is serieus subsidiegeld beschikbaar, laten we dat samen goed besteden en tempo maken.”

De subsidie is beschikbaar voor zowel bestaande als nieuwe stallen. Bovendien heeft de Coalitie Vitale Varkenshouderij € 40 miljoen beschikbaar, grotendeels voor achtergestelde leningen, om de financiering van nieuwe stalontwerpen te verzekeren. Banken zijn mogelijk terughoudend om geld te steken in stallen die zich nog niet bewezen hebben.

Mestschuiven

Als het aan de Coalitie Vitale Varkenshouderij, provincies en het ministerie ligt, wordt de rol van luchtwassers in de varkenshouderij kleiner. Oude ideeën met brongerichte aanpak zoals met mestschuiven en mestpannen, worden weer afgestoft.

Lees verder onder de foto.

Tientallen leden van de Franse coöperatie Cooperl bouwen stallen met mestschuiven en scheiden mest en gier aan de bron. Een optie bij integrale aanpak van emissies. - Foto: Henk Riswick
Tientallen leden van de Franse coöperatie Cooperl bouwen stallen met mestschuiven en scheiden mest en gier aan de bron. Een optie bij integrale aanpak van emissies. - Foto: Henk Riswick

‘Alleen saneren is niet de oplossing’

Een andere spreker op de informatieavond was Hugo van Kasteel, hoge ambtenaar op het ministerie van LNV voor de veehouderij en dierenwelzijn. Hij licht toe dat in het regeerakkoord expliciet niet is gekozen om alleen geld vrij te maken om boeren uit te kopen, maar ook voor innovatie. Van Kasteel: “Alleen saneren is niet de oplossing. Maar zet ook een verduurzamingstraject in. Vandaar de € 40 miljoen.”
Brongerichte aanpak
Van Kasteel betoogt dat de tijd van telkens een type overlast aanpakken, voorbij is. Het ministerie kiest voor een brongerichte aanpak om de leefomgeving te verbeteren. De sanering is vooral bedoeld om stankoverlast te verminderen.
Het is niet realistisch om te verwachten dat nieuwe, emissiearme staltypen praktijkrijp zijn voor 2022, de datum waarop Noord-Brabant alleen nog maar superschone stallen wil. Het ministerie zal ook kijken of het makkelijker en sneller kan om technieken erkend te krijgen op de RAV-lijst. Van Kasteel: “Voorlopig blijft het zo.” Paul Jansen hoopt dat de sector de tijd krijgt van de Provincie Brabant om in een keer een omschakeling te maken naar schone stallen waar iedereen bij gebaat is.

Laatste reacties

  • koestal

    nu wel een goede oplossing en geen kunstgrepen zoals bij de melkveehouderij

  • huisvader

    Is toch ook gewoon een onding met zuren , spuiwater , onderhoud , kosten ,energie, etc

Of registreer je om te kunnen reageren.